Workshop S Hudbou Vesmírnou | Strom života

Workshop S Hudbou Vesmírnou

Ako prezentovať bez stresu a trémy? Ako správne komunikovať s publikom a na čo si dávať pozor? Ako reagovať v nečakaných situáciách a nedať sa ničím prekvapiť? Na tieto otázky ti odpovieme na workshope efektívnej komunikácie a prezentácie so skupinou „S HUDBOU VESMÍRNOU“.


Strom života organizuje pre svojich členov združených v Kluboch Stromu života workshop efektívnej komunikácie a prezentácie. Workshop je určený pre členov vo veku 11 až 15 rokov (piatakov až deviatakov) v doprovode učiteľa, prípadne rodiča. Akciou vás budú sprevádzať lektori zo Stromu života a Dominika, Marek a Sorizzo zo skupiny „S Hudbou Vesmírnou“.

Termín a miesto konania: 12.-13.02.2016 v Trenčíne a Trenčianskych Tepliciach.

Rámcový program:
Workshop je zameraný na zlepšenie rečníckych schopností detí prezentujúcich sa pred publikom (individuálna aj tímová prezentácia). Cieľom je pozdvihnúť sebavedomie pri verejnom vystupovaní, naučiť sa ucelene uvažovať a nebáť sa verejne prezentovať svoju osobnosť, názory či prácu. Počas workshopu si na názorných príkladoch ukážeme najčastejšie chyby rečníkov a spolu budeme hľadať ich príčiny. Vďaka workshopu sa naučíte správne reagovať v nečakaných situáciách a racionálne uvažovať počas prejavu, problémom nebude pre vás ani stres a tréma. Po absolvovaní workshopu sa stanete aj vy lepšími rečníkmi!

Na workshop si treba priniesť písacie potreby a zápisník a pripraviť si treba aj stručnú prezentáciu na tému: „Moja najväčšia záľuba“. Na 5-6 slidoch power pointovej prezentácie alebo pomocou vami vytvoreného plagátu budete vysvetľovať, čo je vašou záľubou, čo vás na nej baví, prípadne, či by to mohlo baviť aj iných.
Na pomoc si treba priniesť aj svoju „barličku“: nejakú neživú malú vec, ktorú máte radi (plyšák, prívesok, ozdoba do vlasov,…).
Predpokladaný začiatok workshopu je v piatok o 9.30 hod. a ukončenie v sobotu o 15.00 hod. Začiatok a koniec workshopu mierne prispôsobíme plánovaným príchodom a odchodom účastníkov.

Ako sa prihlásiť:
Prihlasovanie na workshop je uzatvorené z dôvodu naplnenia kapacity.

Doplňujúce informácie:
Náklady spojené s ubytovaním, stravou a cestovaním hradí v plnej výške Strom života. Po absolvovaní seminára vystavíme každému účastníkovi potvrdenie o účasti. Bližšie pokyny pre účastníkov zašleme prihláseným záujemcom. V prípade otázok nás kontaktujte na [email protected] alebo telefonicky: 0908 109 168.

Poučenie: Z workshopu bude vyhotovený video-záznam. Účastník workshopu svojou účasťou súhlasí s tým, že Strom života môže tento video-záznam použiť podľa potrieb organizácie Strom života a to za účelom motivácie iných detí a škôl, aby sa zapojili do činnosti organizácie Strom života.


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory