Druhé školenie dizajnu verejného miesta | Strom života

Druhé školenie dizajnu verejného miesta

Strom života zrealizoval v Trenčíne, 11. februára 2016, celodenné školenie v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu Dizajn verejného miesta. Účastníci školenia sa oboznámili s postupmi, akými môžu zlepšiť verejné priestory, inšpirovali sa množstvom nápadov a nadobudli praktické zručnosti, ktorými tieto nápady môžu zrealizovať.


Školenie viedli predseda organizácie Strom života Ing. Jozef Kahan, PhD. a lektorka Mgr. Adriana Kováčová. Účastníkov učili ako si majú všímať svoje okolie, ako vytvoriť projektový zámer – návrh dizajnu verejného priestoru a následne, ako ho s pomocou manažérskych nástrojov detailizovať a zlepšovať. Medzi prezentovanými nástrojmi boli rôzne formy brainstormingu, analýza silových polí, analýza rizík, tvorba časových odhadov a Ganttov diagram. Výsledkom tak bol zmysluplne navrhnutý priestor, kde by rodiny s deťmi, aktívni ľudia, dôchodcovia ale aj žiaci chceli tráviť svoj voľný čas, spoznať nových ľudí, získať nové informácie a vedomosti.

Účastníci školenia si teraz pripravujú vlastné projekty Dizajnu verejného miesta, ktoré budú prezentovať 26. apríla v Nitre, 11. mája v Trenčíne, 24. mája v Levoči alebo 4.októbra v Žiline. Držíme všetkým účastníkom palce a tešíme sa na krásne návrhy dizajnov verejných priestorov alebo areálov školy, ktoré prinesú do prostredia estetiku, účelovosť a pohodu.

V poradí tretie školenie Dizajnu verejného miesto je plánované na začiatku budúceho školského roka.


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a v rámci projektu podporeného z dotácie Deutsche Bundesstiftung Umwelt.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory