Odborné semináre – Bioprofily | Strom života

Odborné semináre – Bioprofily

Program Bioprofily miest a obcí Slovenska sa zameriava na terénny monitoring lokálnych indikátorov životného prostredia. Našim cieľom je, aby sa do terénneho monitoringu zapájalo stále viac a viac členov Stromu života. Uvedomujeme si, že bez aktívnej pomoci učiteľov – Vedúcich Klubov SŽ to však nepôjde.


Strom života organizuje pre svojich členov (Vedúcich Klubov a pracovníkov s deťmi a mládežou) dvojdňové odborné semináre, ktoré sa zameriavajú na jednotlivé témy z bioprofilov. Obsahom seminárov budú zaujímavosti z danej problematiky, námety na aktivity s deťmi a praktické vyskúšanie si mapovania vybraných indikátorov.


Odborný seminár I. – obsahové zameranie: Aký vplyv na životné prostredie má automobilová doprava? Čo spôsobuje znečistenie dažďa? Aký je život na brehu rieky? Staňte sa odborníkmi a spoločne s nami monitorujte kvalitu jazier v areáli Agrokomplexu v Nitre. Praktickú časť semináru doplní aj meranie koncentrácie oxidu uhoľnatého (CO) a intenzity hluku v uliciach mesta. Okrem toho predvedieme ukážkové vyučovacie hodiny a domov si odnesiete metodiky pre svoju prácu.

Miesto konania: Nitra, hotel Agroinštitút a areál Agrokomplexu
Termín: 26.-27.04.2016
Prihlásiť sa môžete vyplnením prihlášky na: http://goo.gl/forms/aV8K7e5kSc


Odborný seminár II. – obsahové zameranie: Viete ako je to s ochranou pamiatok na Slovensku? Viete, že netopiere nie sú postrachom a môžete im zachrániť život? Poznáte zaujímavé bylinkové čaje a viete aký význam má med? Odborníci tohto seminára Vás budú sprevádzať týmito oblasťami a naučia Vás dívať sa na svoje okolie a monitorovať život v ňom. V krásnom historickom meste Levoče spoznáte jeho kultúrne a prírodné dedičstvo, aktívne sa zapojíte do ukážkových hodín a získate metodické materiály na vyučovanie.

Miesto konania: Levoča, hotel Stela
Termín: 24.-25.05.2016
Prihlásiť sa môžete vyplnením prihlášky na: http://goo.gl/forms/w5l6J9hBgR


Na seminár si treba priniesť písacie potreby a zápisník, vhodnú turistickú obuv a oblečenie, prezuvky a prípadne fotoaparát. Predpokladaný začiatok seminárov je o 14.00 hod. a ukončenie na druhý deň o 14.00 hod. Začiatok a koniec seminárov mierne prispôsobíme plánovaným príchodom a odchodom účastníkov.

Doplňujúce informácie:
Náklady spojené s ubytovaním a stravou hradí v plnej výške Strom života. Cestovné si hradí každý účastník sám. Po absolvovaní seminára vystavíme každému účastníkovi potvrdenie o účasti. Bližšie pokyny pre účastníkov zašleme prihláseným záujemcom. V prípade otázok nás kontaktujte na [email protected] alebo telefonicky: 0908 109 168.

Poučenie: na seminároch bude vyhotovovaná fotodokumentácia. Účastník seminára svojou účasťou súhlasí s tým, že Strom života môže tento foto-záznam použiť podľa potrieb organizácie Strom života a to za účelom motivácie iných detí a škôl, aby sa zapojili do činnosti organizácie Strom života.


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a v rámci projektu podporeného z dotácie Deutsche Bundesstiftung Umwelt.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory