Výsledky januárového Envitalentu | Strom života

Výsledky januárového Envitalentu

Ukončili sme predposledné 5. kolo Envitalentu. Vaše vedomosti sú naozaj skvelé a vaša pozornosť pri čítaní úloh či písaní odpovedí sa každým kolom zlepšuje. Bodové straty či rozdiely medzi jednotlivými súťažiacimi boli teraz často naozaj minimálne.
Aké je poradie najlepších súťažiacich za mesiac január?


Výsledky januárového kola:

F kategória (3.-5. ročník základných škôl)

Správne odpovede F kategória

Mladší žiaci – maximálny počet 17 bodov dosiahli Branislav Dominiak (Klub Greenici – Varín) a Nina Galošová (Klub Chrústiky – Štítnik). Viktor Francl (Klub Stromáci – Mojmírovce) získal 16,5 bodu a Simone Horhíová (Klub Enviráčik – Želiezovce) 16 bodov.
Starší žiaci – maximálny počet 23 bodov dosiahol Matej Melicher (Klub Oždianski enviráci – Ožďany). Len 0,5 bodu stratili Rastislav Valko (Klub Envirokamaráti pod Spišským hradom – Spišské Podhradie) a Tadeáš Gurka (Klub Limba – Spišská Belá). Matej Hušek (Klub Borovicový tím – Borský Svätý Jur) získal 22 bodov.

E kategória (5.-9. ročník základnej školy a 1.-4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom)

Správne odpovede E kategória

Maximálny počet 35 bodov získali hneď 3 dievčatá: Karin Machavová (Klub Oždianski enviráci – Ožďany), Bibiána Marcinová (Klub Opál – Červenica) a Anetta Čaplová (Klub Lipáčikovia – Spišská Nová Ves). Ďalšia trojica dievčat mala 33 bodov: Lucia Boleková (individuálny člen – Bratislava), Ema Hricíková a Laura Vašková (obe Klub Plánka – Novosad).

D kategória (6.-7. ročník základnej školy a 1.-2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom)

Správne odpovede D kategória

Maximálny počet 26,5 bodu dosiahla Tamara Omámiková (Klub Dúha – Udiča). Len 0,5 bodu stratila Slávka Medúsová (Klub Hôrkaci – Nitra). Ďalší traja súťažiaci stratili 1 bod: Sára Dienešová (Klub Oždianski enviráci – Ožďany), Radoslava Rafajová (Klub Ekohliadka 1 – Valaská) a Tibor Maťašovský (Klub ZŠ SNP Galanta – Galanta).

C kategória (8.-9. ročník základnej školy a 3- 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom)

Správne odpovede C kategória

Maximálny počet 28 bodov získali Karin Machavová (Klub Oždianski enviráci – Ožďany) a Tatiana Sivčáková (Klub Ekohliadka 2 – Valaská). Len 0,5 bodu stratila Anetta Čaplová (Klub Lipáčikovia – Spišská Nová Ves). Nasledujúce 3 dievčatá stratili 1 bod: Nina Košecová (Klub Večianske veveričky – Šaľa), Lucia Boleková (individuálny člen – Bratislava) a Miriam Hudáková (Klub Opál – Červenica).


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory