Workshop efektívnej komunikácie a prezentácie | Strom života

Workshop efektívnej komunikácie a prezentácie

Počas dvoch dní, 12. a 13. februára 2016, sme v Trenčíne a v Trenčianskych Tepliciach zorganizovali v poradí už druhý Workshop efektívnej komunikácie a prezentácie. Dominika, Marek a Sorizzo, členovia skupiny S Hudbou Vesmírnou, sa snažili pozdvihnúť sebavedomie detí pri verejnom vystupovaní a rozvíjať ich rečnícke schopnosti.


Úvod semináru patril exkluzívnej prehliadke hradu Trenčín. Cestou z hradu sme si pozreli aj nápis na hradnej skale, ohlasujúci víťazstvo II. rímskej légie nad Germánmi pri Laugaríciu z roku 179. Následne sa účastníci workshopu presunuli do Trenčianskych Teplíc, kde prebiehal samotný tréning verbálnej a neverbálnej komunikácie a zvládania stresu. Piatkový program bol zameraný na grilovanie účastníkov, každý si musel prejsť vlastnou prezentáciou pred publikom a vypočuť si názor publika na svoj prejav. Večer patril oddychu, pleteniu náramkov prežitia a oboznámeniu sa so základnými krokmi slovenského ľudového tanca.

V rámci sobotného programu, účastníci workshopu mali za úlohu vymyslieť scenár skupinovej prezentácie a nacvičiť si jej samotné odprezentovanie. Pri príprave skupinovej prezentácie pomáhali účastníkom všetci lektori, pričom pokrok jednotlivých účastníkov bol oproti piatku veľmi badateľný. V závere workshopu sme si ešte vysvetlili základné pravidlá pri tvorbe prezentácii v programe Powerpoint, a potom sme sa už presunuli do bazéna Grand, kde sme sa pred cestou ešte vyšantili.

Za ústretovosť a pomoc pri organizovaní seminára ďakujeme Trenčianskemu múzeu, mestu Trenčianske Teplice a Kúpeľom Trenčianske Teplice.

Atmosféru z nášho workshopu si môžete pozrieť na nasledovných fotografiách:


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory