Týždeň pre vodu 2016 | Strom života

Týždeň pre vodu 2016

Strom života vyhlasuje 6. ročník súťaže Týždeň pre vodu. Súťaž je určená len pre členov Stromu života.
Uzávierka súťaže je 31.3.2016.


Súťaž Týždeň pre vodu vyhlasujeme každoročne pri príležitosti Svetového dňa vody (22. marec), ktorý v roku 1992 vyhlásila Organizácia spojených národov (OSN). Každý rok je zameraný na inú tému.
Tri najlepšie Kluby získajú od Stromu života akvárium. Kluby, ktoré už akvárium získali, môžu požiadať o náhradnú cenu.

Podrobnejšie podmienky súťaže Týždeň pre vodu 2016:
Ak chce byť Klub SŽ zaradený do hodnotenia, musí splniť počas týždňa minimálne 4 z vyhlásených úloh pre zvolenú úroveň. Súťažné úlohy odporúčame riešiť v období od 21. – 25.3.2016. Práce vyhodnotí porota, ktorou je Rada Stromu života. Porota udelí 3 ceny. Víťazné Kluby okrem vecných cien získajú aj diplom.

Zadanie súťaže Týždeň pre vodu na stiahnutie
Manuál k súťaži Týždeň pre vodu pre deti s handicapom a znevýhodnené skupiny detí

Súťažné práce zašlite najneskôr do 31. marca 2016 emailom na [email protected] alebo poštou na adresu:
Strom života
Trnavská cesta 7
831 04 Bratislava
Obálku označte heslom: „Týždeň pre voduAktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory