Vyhodnotenie súťaže Envitalent | Strom života

Vyhodnotenie súťaže Envitalent

Prinášame vám druhé vyhodnotenie biologickej súťaže Envitalent za obdobie december – január – február. Stromáci aj počas týchto troch mesiacov plnili úlohy, ktoré preverili ich vedomosti z biológie, otestovali ich pozornosť či schopnosť čítať text s porozumením jeho obsahu.


Celkovo sa hodnotilo 194 odpovedí. Jednotlivým odpovediam bol na základe ich správnosti pridelený zodpovedajúci počet bodov. Súťažiaci s najvyšším počtom bodov sa môžu tešiť na pekné vecné ceny.

F kategória (3.-5. ročník základných škôl)
Správne odpovede februárového kola

Mladší žiaci (3. a 4. ročník základných škôl) – zapojilo sa 7 detí, maximálny počet bodov bol 51,5.
1. miesto: Viktor Francl (Klub Stromáci, Mojmírovce) – 51 bodov
2. miesto: Simone Horhíová (Klub Enviráčik, Želiezovce) – 50 bodov
3. miesto: Branislav Dominiak (Klub Greeníci, Varín) – 49,5 bodu

Starší žiaci (5. ročník základných škôl)  – zapojilo sa 26 detí, maximálny počet bodov bol 74.
1. miesto: Matej Melicher (Klub Oždianski enviráci, Ožďany) – 73,5 bodu

2. miesto: Matej Hušek (Klub Borovicový tím, Borský Svätý Jur) – 71,5 bodu
3. miesto: Rastislav Valko (Klub Envirokamaráti pod Spišským hradom, Spišské Podhradie) – 69,5 bodu

E kategória (5.-9. ročník základnej školy alebo 1.-4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom)
Správne odpovede februárového kola

Zapojilo sa 26 detí, maximálny počet bodov bol 101.
1. miesto: Karin Machavová (Klub Oždianski enviráci, Ožďany) – 101 bodov

2. miesto: Bibiána Marcinová (Klub Opál, Červenica) – 100 bodov
3. miesto: Anetta Čaplová (Klub Lipáčikovia, Spišská Nová Ves) – 98,5 bodu

D kategória (6.-7. ročník základnej školy a 1.-2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom)
Správne odpovede februárového kola

Zapojilo sa 74 detí, maximálny počet bodov bol 77.
1. miesto: Tamara Omámiková (Klub Dúha, Udiča) – 76,5 bodu

2. miesto: Sára Dienešová (Klub Oždianski enviráci, Ožďany) – 74,5 bodu
                Boris Kovalík (Klub Envirokamaráti pod Spišským hradom, Spišské Podhradie) – 74,5 bodu
Karolína Neupaverová (Klub Snežienky, Poprad) – 74,5 bodu 

3. miesto: Jakub Koprla (Klub Enviráčik, Želiezovce) – 74 bodov

C kategória (8.-9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom):
Správne odpovede februárového kola

Zapojilo sa 61 detí, maximálny počet bodov bol 86.
1. miesto: Karin Machavová (Klub Oždianski enviráci, Ožďany) – 84 bodov

2. miesto: Anetta Čaplová (Klub Lipáčikovia, Spišská Nová Ves) – 82,5 bodu
3. miesto: Nina Košecová (Klub Večianske veveričky, Šaľa) – 82 bodov
                Lucia Rendárová (Klub Eko Martináčik, Žilina) – 82 bodov

Víťazom srdečne blahoželáme!

Súťaž Envitalent po šiestich vedomostných kolách pokračuje projektovou časťou Envitalent výskumník, v ktorej môžete riešiť svoje vlastné výskumné projekty. Viac sa dozviete na stránke https://stromzivota.sk/blog/2016/03/envitalent-vyskumnik-2/ 


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory