Vyhodnotenie súťaže Kde bolo, tam bolo | Strom života

Vyhodnotenie súťaže Kde bolo, tam bolo

Do druhého ročníka výtvarnej súťaže “Kde bolo, tam bolo” sa zapojilo osem Klubov Stromu života. Úlohou detí bolo po prečítaní rozprávky nakresliť to, čo sa im na príbehu najviac páčilo.


Porota vyhodnotila zaslané diela a ocenila troch víťazov.
Výhercom srdečne blahoželáme.

1. miesto – Klub Lienka Školienka, Trenčianske Jastrabie

2. miesto – Klub MŠ Felix, Bratislava

3. miesto – Klub Bystré očká, Rožnavské Bystré

Súťažné diela si môžete pozrieť v nasledujúcej fotoprezentácii:


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory