Mobilná aplikácia EcoUP | Strom života

Mobilná aplikácia EcoUP

Rok príprav je za nami a dnes vám môžeme s radosťou oznámiť, že mobilná aplikácia Stromu života s názvom EcoUP uzrela svetlo virtuálneho sveta. S EcoUPom budete mať časopis STROM vždy po ruke, môžete si preveriť svoje vedomosti alebo sa vybrať do terénu a mapovať lokálne indikátory životného prostredia.


Časopis STROM – články z aktuálneho čísla si môžete prečítať aj v mobilnej aplikácii EcoUP. Každý mesiac sa obsah vymení, čo zaregistrujete aj podľa zmeny titulného obrázka. Okrem jednotlivých článkov sme pre vás pripravili aj eko-rady na každý deň.

TESTY – otestujte svoje vedomosti v 7 tematických oblastiach – znečistenie vody, odpady, ľudské prostredie, energia, znečistenie ovzdušia, biodiverzita a prírodné a kultúrne dedičstvo. Každá téma má 5 úrovní náročnosti. Pokiaľ sa vám podarí odpovedať na 85% otázok správne, odomkne sa vám ďalšia úroveň. Testové otázky sú spracované v 5 jazykoch – slovenčine, češtine, angličtine, taliančine a španielčine. Jazykovú mutáciu jednotlivých otázok ovplyvňuje nastavenie jazyka telefónu. Ak si zmeníte jazyk telefónu na angličtinu, aj testové otázky budú v angličtine.

Záznamové karty SOMBIO – pokiaľ sa zapojíte do terénneho monitoringu lokálnych indikátorov životného prostredia, svoje merania môžete zapísať do záznamových kariet priamo v mobilnej aplikácii. Táto funkcia je sprístupnená len pre členov Stromu života a vyžaduje si vyplnenie prihlasovacieho mena a hesla.  Schválené výsledky vašich meraní sa následne zobrazujú na mape Bioprofilov miest a obcí Slovenska.

Dúfame, že vás mobilná aplikácia poteší a budete ju pravidelne využívať. Prajeme vám príjemné ecoupovanie.

 


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, ďalej v rámci projektu podporeného z dotácie Deutsche Bundesstiftung Umwelt a v rámci projektu spolufinancovaného zo zdrojov Európskej Únie, Program Erasmus+. Partnermi projektu boli občianske združenie INAK, taliansky biometeorologický výskumný inštitút Consoliglio nazionala delle ricerche, španielska organizácia VITA XXI SLP, Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý Kámen z Českej republiky a nemecká organizácia Grüne Liga. Programovanie aplikácie mala na starosť spoločnosť iFAM.
EU flag-Erasmus+_vect_POS

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory