Vyhodnotenie literárnej súťaže Moja voľba 2016 | Strom života

Vyhodnotenie literárnej súťaže Moja voľba 2016

Do ôsmeho ročníka literárnej súťaže sa zapojilo 15 Klubov so 71 dielami, v ktorých sa naši mladí stromáci zamýšľali nad existenčnými a ekologickými otázkami. Okrem víťazov sa na diplom uznania poroty môže tešiť ďalších dvanásť súťažiacich.


Prvá veková kategória   
1. miesto Jakub Šimkovič z Klubu Beňuškovia (Bratislava) Moja voľba
2. miesto Martin Mikula z Klubu Ekomoment (Fričovce) Naše voľby
3. miesto Bibiana Csabiová  z Klubu Beňuškovia (Bratislava) Úvaha o ochrane našej Zeme
     
Uznanie poroty
Lucia Kordiaková z Klubu Beňuškovia (Bratislava)  Naša Zem
  Adriána Lešičková z Klubu Snežienky (Poprad)  Príbeh o šťastnej Zemi
  Zuzana Skoncová z Klubu Snežienky (Poprad)  Naša Zem
  Juraj Horský z Klubu Beňuškovia (Bratislava)  Ochraňujme našu Zem
  Nicole Molnarová z Klubu Beňuškovia (Bratislava)  Moja voľba – úvaha
  Janko Mišuta z Klubu Envirko (Topoľčany)  Igelitka, papier, fľaša
     
Druhá veková kategória  
1. miesto Hana Černáková z Klubu Lehoťáčik (Lehota pod Vtáčnikom) Ja začínam s človekom v zrkadle
2. miesto Lenka Večeřová z Klubu Ekohoteláci (Piešťany) Moja voľba
3. miesto   Chiara Marianna Lehotská z Klubu Vavrinec (Nedožery-Brezany) Les
     
Uznanie poroty
Natália Mosná z Klubu Ekohoteláci (Piešťany) Moja voľba
  Bianka Kapšová z Klubu Enviráčik (Želiezovce) Realita!
  Noémi Orbanová z Klubu Gemkáči (Košice) Po nás ostane
  Bibiána Pavlíková z Klubu Metamorfózy (Humenné) Smútok
  Zuzana Rusnáková z Klubu Envirko (Topoľčany) Zamyslenie
  Ivana Buričová z Klubu Metamorfózy (Humenné) Zlodej, posol ľudí

Do súťaže sa zapojili aj tieto Kluby:
Bylinky z Nitrianskych Hrnčiaroviec, Crocus z Hlohovca, Envirokamaráti pod Spišským hradom zo Spišského podhradia, Jastrabáci z Trenčianskeho Jastrabia a Strom z Košíc.

Všetkým zapojeným Klubom a súťažiacim ďakujeme a výhercom gratulujeme.


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory