Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Vandrovalo vajíčko 2016 | Strom života

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Vandrovalo vajíčko 2016

Pri vyhodnocovaní tejto milej výtvarnej súťaže, určenej pre našich najmladších stromákov, sme si na chvíľu zaspomínali na Veľkú noc, ktorej veselé a príjemné okamihy v nás doznievajú ešte dnes. Do druhého ročníka súťaže sa zapojilo päť Klubov. Z nich porota vybrala tri najlepšie, ktorým zasielame atraktívne vecné ceny.


1. miesto Klub SŽ Ekomoment z Fričoviec 
   
2. miesto  Klub SŽ Opálčekovia z Červenice
   
3. miesto  Klub SŽ Ekoškôlka z Michaloviec

Do súťaže sa ďalej zapojili aj Kluby Horehronček zo Šumiaca a Malí šikovníčkovia z Poltára.
Všetkým súťažiaci ďakujeme za zaslané práce a výhercom srdečne gratulujeme.


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory