Audiovizuálny workshop | Strom života

Audiovizuálny workshop

Aká je úloha videa pri vlastnej prezentácii? Čo je to fotoscenár? Ako natočiť a spracovať dobré video? Odpovede a triky ti prezradí Sorizzo, člen skupiny S HUDBOU VESMÍRNOU, na workshope v Trenčianskych Tepliciach.


Strom života organizuje pre svojich členov združených v Kluboch Stromu života workshop na tému digitálne zručnosti. Workshop je určený pre členov vo veku 10 až 15 rokov v doprovode učiteľa, prípadne rodiča.

Termín a miesto konania: 28.-29.6.2016 v Trenčianskych Tepliciach

Rámcový program:

Workshop sa uskutoční v Trenčianskych Tepliciach a je zameraný na zlepšenie digitálnych zručností pri zhotovovaní a spracovaní  obrazu, zvuku a videa. Cieľom je zdokonaliť si zručnosti pri nahrávaní, upravovaní, vytváraní obrazu, zvuku a videa a získať základné zručnosti pri práci s prostredím grafického editora. Vďaka semináru sa naučíš ako pripraviť kvalitný digitálny výstup, potrebný  pri stromáckych súťažiach (Envitalent, Týždeň pre vodu, Týždeň pre Zem,..). Po absolvovaní workshopu sa stane tebou nakrútené video atraktívne, názorné a konkrétne.

Na workshop si treba priniesť mobilný telefón alebo fotoaparát, na ktorý je možné nahrávať videá, prípadne kameru (aspoň na dvojicu). Vhodný je aj vlastný notebook a prepojovací kábel. Ďalej je potrebné si priniesť občiansky preukaz / preukaz poistenca, písacie potreby, vhodnú turistickú obuv a oblečenie (časť workshopu bude prebiehať vonku) a prezuvky. Predpokladaný začiatok workshopu je o 10.00 hod. a ukončenie na druhý deň o 14.00 hod. Začiatok a koniec workshopu mierne prispôsobíme plánovaným príchodom a odchodom účastníkov.

Ako sa prihlásiť:

Prihlásiť sa môžete vyplnením a odoslaním elektronického formulára do 10.06.2016, ktorý nájdete na: http://goo.gl/forms/ib0dhCdz6L4cumxD2. Počet miest je limitovaný!

Doplňujúce informácie:

Náklady spojené s ubytovaním, stravou a cestovaním plne hradí Strom života. Po absolvovaní semináru vystavíme každému účastníkovi potvrdenie o účasti. Bližšie pokyny pre účastníkov zašleme prihláseným záujemcom.

V prípade otázok nás kontaktujte na [email protected] alebo telefonicky: 0908109168.

Poučenie:

Z workshopu bude vyhotovený video-záznam. Účastník workshopu svojou účasťou súhlasí s tým, že Strom života môže tento video-záznam použiť podľa potrieb organizácie Strom života a to za účelom motivácie iných detí a škôl, aby sa zapojili do činnosti organizácie Strom života.


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory