Odborný seminár – Bioprofily I. | Strom života

Odborný seminár – Bioprofily I.

Bioprofily miest a obcí Slovenska sú zrkadlom kvality ľudského sídla. Hodnotenie svojej obce vykonávajú deti pomocou merania rôznych indikátorov. Pre pedagógov, ktoré deti pri meraniach sprevádzajú, organizujeme odborné semináre. Prvý sa konal 26. – 27. apríla v Nitre a zameriaval sa na problematiku ovzdušia a vody.


Dvadsiatka účastníkov sa veru nemohla sťažovať na nedostatočne nabitý program. Počas úvodného popoludnia RNDr. Peter Straka, PhD. – profesionálny ekológ, geológ, dobrovoľný ochranár a paleontológ  zaoberajúci sa dlhé roky ochranou životného prostredia na Slovensku a v zahraničí – doslova pohltil pozornosť účastníkov veľmi pútavou prednáškou o význame vody a potrebe jej ochrany, spojenou s krátkou exkurziou popri vodných plochách areálu Agrokomplex. Počas prvého dňa sa účastníci zahrali aj na deti a absolvovali ukážkové hodiny na témy znečisťovania tečúcich vôd a brehových porastov. Pohodovým večerným posedením sa niesli priateľské rozhovory, výmeny skúseností a zdieľanie plánov. Tradične sa pred odchodom na izby a nočným odpočinkom spoločne zanôtilo pár piesní.

Druhý deň bol zameraný na problematiku znečisťovania a ochrany ovzdušia. Ráno sme namerali hodnoty emisií a hluku na priľahlých cestných komunikáciach pomocou “bioprofiláckych” prístrojov. Na merania nadviazala odbornou prednáškou Ing. Andrea Maráková – expertka na problematiku ovzdušia a odpadu, ktorá v súčasnosti pracuje na Odbore ochrany ovzdušia a posudzovania vplyvov na životné prostredie na okresnom úrade v Poltári. Podobne ako počas prvého dňa, účastníci zažili ukážkové vyučovacie hodiny, tentokrát na tému hluku a kyslých dažďov. 
Spoločným obedom a diskusiami sme uzavreli prvý odborný seminár a už teraz sa tešíme na ten májový, ktorý sa bude konať v Levoči. Druhý seminár bude zameraný na biodiverzitu a kultúrne a prírodné dedičstvo. Máte sa na čo tešiť.


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a v rámci projektu podporeného z dotácie Deutsche Bundesstiftung Umwelt. 

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory