Bol to naozaj pekný rok | Strom života

Bol to naozaj pekný rok

Školský rok 2015/2016 bol pre Strom života naozaj pekný rok. Zvládli sme toho veľa. Veríme, že ponúknuté aktivity vám priniesli radosť a že ste ich považovali za zmysluplné. Počas leta oddychujte a užívajte si voľno a slnko, aby ste načerpali sily na nový školský rok. Tešíme sa na vás opäť v septembri!


Pri rekapitulácii uplynulého školského roka nemôžeme opomenúť nasledovné:

 • pripravili sme po desať vydaní časopisu Strom (viac ako 300 článkov) a časopisu Stromáčik. Okrem toho sme publikovali ďalších 154 článkov,
 • zorganizovali sme 10 vzdelávacích podujatí pre pedagógov, na ktorých sa zúčastnilo 190 učiteľov. Pre 167 detí bolo k dispozícii 7 workshopov,
 • do vedomostného korešpondenčného seminára Envitalent sa zapojilo 374 detí,
 • vyhlásili sme 14 súťaží, ktorých sa zúčastnilo 239 škôl,
 • vytvorili sme mobilnú aplikáciu EcoUP obsahujúcu 525 testových otázok, články z časopisu a elektronické záznamové karty SOMBIO,
 • pri čistiacich a skrášľovacích aktivitách nám pomohlo 158 odhodlaných ľudí z radov verejnosti a firemného dobrovoľníctva,
 • natočili sme pre vás 5 enviropesničiek S Hudbou Vesmírnou,
 • podporili sme 23 Klubových projektov v celkovej výške 10.445 € a navyše sme Klubom preposlali ďalších 3374,10 € vyzbieraných cez 2%,
 • Kluby zorganizovali stovky podujatí pre deti, ale aj širokú verejnosť.

Pripravujeme:

 • V novom školskom roku nás v prvých mesiacoch čakajú informačné semináre pre učiteľov (20.9. Trnava, 21.9. Ružomberok, 22.9. Prešov). Tento seminár je určený najmä učiteľom, ktorí nemajú so Stromom života žiadnu alebo minimálnu skúsenosť a chceli by poznať našu ponuku „Modernej environmentálnej výchovy“.
 • Odborné semináre pre pedagógov sa budú konať v Bratislave (Dizajn verejného miesta – ako spracovať projekt a uchádzať sa o grant) a v Žiline 4.-5.10. (Bioprofily na tému odpady).
 • Pre deti pripravujeme workshop mladých novinárov spojený s návštevou televízie (Nitra 22.-23.9.) a workshop zameraný na prácu s kovom, drevom, hlinou, kameňom (Kremnica 14.-15.10.).
 • Pre stredoškolákov v septembri otvoríme Študentský environmentálny klub a Klub zemepánov. O podrobnostiach vás budeme informovať.

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory