Sme na jednej lodi | Strom života

Sme na jednej lodi

Biodiverzita predstavuje rozmanitosť rastlinných a živočíšnych druhov. Druhová rozmanitosť je pre človeka kľúčová, pretože je na nej existenčne závislý.
V dňoch 31.mája až 1. júna sme sa teda zišli na workshope v historických priestoroch Zámku v Topoľčiankach a spoznávali sme svet okolo nás.


Na stromákov počas dvoch dní čakal doslova nabitý program. Úvod workshopu patril objasneniu pojmu biodiverzita a vzťahu človeka k nej. Pokračovali sme návštevou včelára, kde sa účastníci zoznámili s chovom včiel a ich významom pre prírodu aj človeka. Nevynechali sme ani možnosť ochutnať rôzne druhy medu.

Veľkým zážitkom bola návšteva zubrej zvernice. Krásne prostredie, zaujímavá prednáška a hlavne možnosť vidieť zubry priamo pri kŕmení, to človek zažije iba na jednom mieste na Slovensku. Záver dňa patril spoznávaniu drevín v historickom zámockom parku, monitorovaniu kvality vody v Labuťom jazierku, vlhkosti a teploty ovzdušia na vybraných miestach a monitorovaniu hluku a množstva oxidu uhoľnatého.

Najväčšiu pozornosť si získala večerná aktivita. Počas krátkej odbornej prednášky sa účastníci oboznámili so životom netopiera. Na záver ich čakala praktická aktivita monitorovania netopierov v zámockom parku. Pomocou batscenerov zisťovali aké druhy netopierov tu žijú a aké zvuky vydávajú pri nočnom love.

Druhý deň patril návšteve izby ľudových tradícií v Národopisnom múzeu, vyhodnoteniu súťažných úloh a prezentácii jednotlivých skupín. Každá skupina si mala pripraviť vlastnú životabáseň rastliny alebo živočícha. Životabáseň je v podstate hádanka. Prezentujúci opisuje rastlinu alebo živočícha a publikum háda o koho ide. Pomôckou boli rekvizity – tričká, ktoré si účastníci ozdobili fixkou na textil. Workshop sme ukončili slávnostným odovzdaním certifikátu všetkým zúčastneným deťom.
Workshop “Sme na jednej lodi” plánujeme zorganizovať aj budúci rok. Veríme, že sa opäť nájde množstvo detí, ktoré sa chcú dozvedieť niečo o biodiverzite a neboja sa spoznávať svet okolo seba.


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory