Vyhodnotenie súťaže Dni biodiverzity 2016 | Strom života

Vyhodnotenie súťaže Dni biodiverzity 2016

Počas šiesteho ročníka súťaže riešili naši stromáci úlohy, ktoré boli zamerané na tému Zeleň. Práve ona nám spríjemňuje prostredie, v ktorom žijeme, ozdravuje nám ovzdušie, spevňuje pôdu, pomáha zadržiavať v krajine vodu a vytvára vhodné podmienky pre existenciu ostatných živých bytostí.


“Dni biodiverzity 2016” je pravidelná ekovýchovná súťaž pre deti, ktorej súčasťou je aj špeciálna súťažná úloha – Nevzdávaj to (krátke ekovideo). Súťaž je pripravená v dvoch úrovniach náročnosti, pričom k dispozícii sú aj odporúčania pre úpravu zadania úloh pre deti s hendikepom. Za šikovnosť a kreativitu pri riešení jednotlivých úloh zasielame 9 Klubom diplomy, ktoré špeciálne pre túto súťaž pripravila Katka Slaninková.

Výhercami sa stali tieto Kluby:

1. úroveň náročnosti: 2. úroveň náročnosti:
1. miesto:  Hríbiky z Palína 1. miesto:  Opál z Červenice
2. miesto:  Radvanček z Banskej Bystrice 2. miesto:  Lamačské sovy z Bratislavy-Lamač
3. miesto:  Lipka z Prievidze 3. miesto: Rosničky z Palína

Aké súťažné úlohy deti riešili:

Určite poznáte hru “Meno, mesto, zviera, vec”. My sme však zadanie trochu upravili a pre jednotlivé písmená abecedy mali deti určovať drevinu, bylinu a živočícha. Druhá úloha bola spojená s prechádzkou po okolí s následnou výrobou fotoherbára kvitnúcich rastlín. K jednotlivým fotografiám deti dopĺňali aj príslušné popisky. Tretia úloha overila kreativitu stromákov, ktoré mali vyrábať zvieratká z odpadového materiálu a vyzdobiť si nimi svoju učebňu. V rámci štvrtej úlohy deti najprv zadefinovali, ktoré rastliny a živočíchy nemajú radi. Následne zisťovali, aký majú v prírode význam a svoje zistenia prezentovali. Vytvoriť záhradu na špagátiku, bolo piatou súťažnou úlohou.

Staršie deti zisťovali, ako sa zmenila krajina okolo nich. Bola zeleň vyrúbaná alebo naopak v priebehu desaťročí narástla a ozelenila toto prostredie? … bolo zadaním prvej úlohy. Význam vegetácie v krajine je obrovský aj z hľadiska zmierňovania negatívnych prejavov klimatickej zmeny. Najviac ju pociťujeme počas horúcich dní v mestách, kde zelene nie je takmer nikdy dosť. Ako zeleň ochladzuje a zvlhčuje prostredie zisťovali stromáci v rámci druhej úlohy. Zadaniu tretej úlohy dominovala otázka: “Ktoré obce a mestá boli pomenované podľa rastlín a živočíchov?” Štvrtá úloha bola debatná. Stromáci totiž objavili ostrov s obrovským nerastným bohatstvom, minerálnou vodou a bohatou vzácnou biodiverzitou. Prvá skupina hľadala argumenty, prečo by sa ostrov a jeho prírodné bohatstvo mali využiť v prospech ľudí, druhá skupina zas argumenty pre vyhlásenie ostrova za prírodnú rezerváciu s najvyšším stupňom ochrany. Počas súťaže sa viedli naozaj živé “rokovania”, ktorých cieľom bolo nájsť konštruktívne riešenie pre všetkých. Vedeli ste, že pexeso sa dá vyrobiť aj veľmi jednoducho z nájdených prírodnín? Stromáci nás o tom presvedčili a počas hry si vymieňali o týchto prírodninách veľmi zaujímavé a užitočné informácie.


Posledná úloha bola pre malých aj veľkých stromákov rovnaká – natočiť krátke video. Ako znížiť svoju ekologickú stopu, vám prezradíme v nasledovných videách:


Všetkým výhercom srdečne gratulujeme!


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory