Vyhodnotenie súťaže “Naša modrá planéta” | Strom života

Vyhodnotenie súťaže “Naša modrá planéta”

V rámci súťaže “Naša modrá planéta” deti vytvárali koláž s tematikou ochrany našej planéty z prírodného alebo odpadového materiálu. Výsledok mohol byť rôzny – interiérové alebo exteriérové dielo zobrazujúce zemeguľu, strom, kyticu, symbolický záhon a podobne. Do súťaže sa zapojili deťúrence zo štyroch Klubov.


Naša modrá planéta je pravidelná súťaž pre deti do 8 rokov, ktoré sú združené v Kluboch, pôsobiacich pri materských a základných školách, rodinných či materských centrách alebo pri neformálnych zoskupeniach rodičov. Súťaž je vyhlasovaná v časopise Stromáčik.

Porota vyhodnotila zaslané diela nasledovne:
1. miesto: Klub Hríbiky z Palína
2. miesto: Klub Opálčekovia z Červenice
3. miesto: Klub Ekoškôlka z MichaloviecAktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory