Audiovizuálny workshop | Strom života

Audiovizuálny workshop

Tesne pred skončením školského roka (28-29.6.) sme sa S Hudbou Vesmírnou vybrali do Trenčianskych Teplíc, kde na nás čakala tridsiatka záujemcov o audiovizuálny workshop. Po krátkom predstavení sme sa hneď pustili do práce, veď očakávania mal každý účastník veľké.


V prvom bloku Sorizzo premietol niekoľko amatérskych videí. Všetky obsahovali základné filmárske chyby, pričom úlohou stromákov bolo tieto chyby pomenovať. Keď nám bolo jasné, čomu sa pri natáčaní videa vyvarovať, začali sme s prípravou fotoscenára. Po objasnení pojmov celok, detail, polodetail nasledovalo nafotenie scén a potom samotné natáčanie. Niektoré scény sme síce natáčali niekoľko krát, ale nakoniec sa každej skupine podarilo svoj scenár filmovo vizualizovať.

Ďalší veľký blok sa týkal mravenčej práce v Moviemakri. Výber podkladovej hudby, strih, dopĺňanie sprievodných textov, finalizácia videa nám zabrali niekoľko hodín. Výsledok však stál za to. V učebni miestnej základnej školy sme si na záver spravili filmový festival amatérskeho videa a tri skupiny obdržali aj ocenenie za svoje filmárske dielo.

Mladým tvorcom prajeme veľa kreatívnych nápadov a tým, ktorí sa na workshop nedostali sľubujeme, že o rok ho zorganizujeme znova.


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory