Moderná environmentálna výchova – informačný seminár | Strom života

Moderná environmentálna výchova – informačný seminár

Potrebujete sa zorientovať v našej širokej ponuke aktivít alebo vás zaujíma, v čom môže byť Strom života pre vás prínosom? Príďte na informačný seminár a my vám predstavíme naše projekty, učebnice, metodické príručky, meracie prístroje a grantový program. Seminár je určený najmä pre začínajúcich vedúcich Klubov SŽ, učiteľov základných škôl a koordinátorov environmentálnej výchovy.


Pre účastníkov bude zabezpečené aj malé občerstvenie. Účastníci nehradia žiadny poplatok, iba vlastné náklady na cestovné. Každý účastník obdrží potvrdenie o účasti.

Termíny a miesta konania seminárov:

20.9. – Trnava 21.9. – Ružomberok

Program seminára (začiatok: 9.30 hod, ukončenie: 14.00 hod):

  • Predstavenie činnosti Stromu života, časopisov Strom a Stromáčik, pravidelných súťaží vrátane biologickej súťaže Envitalent, ktoré prebiehajú počas celého školského roka.
  • Bioprofily miest a obcí Slovenska – projekty praktickej environmentálnej výchovy, terénne merania s prístrojmi a pomôckami, ktoré si od Stromu života môžete zdarma vypožičať.
  • Učebnice environmentálnej výchovy pre 5. až 9. ročník základných škôl, ktorých súčasťou sú aj metodické príručky pre učiteľa. Predstavenie ďalších vyše 50-tich metodických príručiek, ktoré vznikli v rámci medzinárodného projektu. Všetky metodické príručky navrhujú učiteľovi spôsob výučby konkrétnej témy metódou EUR – evokácia, uvedomenie, reflexia
  • Grantový program Stromu života – ako správne napísať projekt a ako sa uchádzať o dotáciu v rámci Stromu života. Prezentácia vybraných projektov zameraných na zveľadenie verejných priestranstiev.
  • Predstavenie nových projektov – Študentský environmentálny klub, žurnál Zemepán, aktivity pre škôlky.
  • Diskusia

Ako sa prihlásiť:
Prihlásiť sa
môžete vyplnením a odoslaním elektronického formulára do 19.09.2016, ktorý nájdete na:
http://goo.gl/forms/CPhz194lekB9nBFN2 Počet miest je limitovaný!
Všetkým prihláseným účastníkom v dostatočnom predstihu zašleme presnú adresu miesta, kde sa seminár bude konať.

V prípade otázok nás kontaktujte na [email protected] alebo telefonicky: 0908109168.
Poznámka: z dôvodu nízkeho počtu prihlásených sa seminár v Prešove ruší.


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory