ŠEK – Čo na teba čaká? | Strom života

ŠEK – Čo na teba čaká?

Študentský environmentálny klub je najkomplexnejší environmentálny program pre mladých vo veku 14 až 24 rokov, nabitý aktivitami pre teba. Čo všetko na teba čaká? Môžeš sa tešiť na nové zážitky v spojení s prírodou, pracovať na jedinečnom portáli o chránených územiach, spoznávať krajinu, nových ľudí a hlavne seba.


V ŠEK-u sa môžeš zapojiť do 3 blokov, pričom ich súčasťou sú aj zaujímavé semináre. Za každé absolvovanie semináru získaš certifikát.

Blok č.1: Klenoty slovenskej prírody
(október 2016 – apríl 2017)

Ak by si hľadal na internete stránku, kde by boli prehľadne spísané všetky národné parky a chránené územia, hľadal by si márne. Práve toto chce ŠEK zmeniť. Naším cieľom je spolu s členmi klubu vytvoriť živý portál o klenotoch našej prírody.
Čo bude tvojou úlohou: dostaneš pridelenú chránenú krajinnú oblasť (CHKO), národný park alebo prírodnú rezerváciu, ktorú budeš mapovať v tíme. Nevyhnutná bude aj komunikácia so správou chránených území, práca na internete a návšteva konkrétnych miest. Výsledkom budú spracované texty a nafotené alebo získané fotky, umiestnené na pripravovanom portáli. Špeciálnou úlohou bude vymyslieť aktivitu pre deti základných škôl, ktorú môže učiteľ na turistickom výlete v danej oblasti realizovať. V rámci tohto bloku sa budú organizovať aj dva semináre, ktoré sú skvelou príležitosťou na získanie nových priateľov s podobnými záujmami.

Seminár – Klenoty slovenskej prírody 1
Na prvom seminári sa porozprávame o kvalite života a o tom, ako človek vplýva na životné prostredie. Súčasťou budú testy, tvorivé workshopy a rolové hry, pomocou ktorých zistíš kto si a čo sú tvoje silné i slabé stránky. Spolu sa naučíme, ako si určovať ciele, ako rozvíjať svoj talent a hlavne ako zotrvať na ceste za svojím cieľom.
V druhej časti seminára sa naučíš pracovať s redakčným systémom webovej stránky (ako pridávať a editovať články, ako pridávať do článkov fotografie,…) a spoločne si osvojíme aj metodiku E-U-R (evokácia, uvedomenie, reflexia). Pomocou tejto metodiky budeš pripravovať outdoorové aktivity pre deti základných škôl.

Seminár – Klenoty slovenskej prírody 2
Na druhom seminári sa naučíš spoznávať prírodu a chrániť ju. Stretneš sa s aktívnymi ochranármi a získaš vedomosti a zručnosti, ktoré potrebuješ pre aktívnu ochranu prírody. Spoznáš krásu našej prírody a zároveň ťa naučíme spoznávať negatívne javy, ktoré do prírody nepatria.


Blok č.2: Stromák – aktívny ochranca prírody
(marec 2017 – jún 2017)

Príroda je miestom, kam sa radi vraciame – vybiť energiu, alebo naopak relaxovať. Táto predstava sa nám ale rozplynie pri pohľade na skládku odpadu, hlučné motorky, ktoré do lesa nepatria, nadmernú ťažbu dreva alebo zanedbané posedy v lese. Vedel by si, kam zavolať alebo napísať, ak by si narazil na podozrivú činnosť v lese? Blok venovaný aktívnej ochrane prírody ťa prevedie práve týmito problémami a ukáže ti, kde je hranica medzi legálnou a zakázanou činnosťou vo voľnej krajine, alebo v chránených územiach.

Seminár – Aktívny ochranca prírody 1
Aj príroda má svojich ochrancov, medzi ktorých patria napríklad členovia stráže prírody. Sú to ľudia, ktorí kontrolujú stav územia, dodržiavanie predpisov a sledujú výskyt chránených druhov. Tento seminár ťa cez rôzne praktické príklady z praxe prevedie oprávneniami, ale aj povinnosťami strážcu prírody. V prípade záujmu a dovŕšenia veku 18 rokov budeš na dobrej ceste, aby si sa stal členom stráže prírody aj ty.
V druhej časti seminára sa zameriame na zveľaďovanie životného prostredia a naučíme ťa písať projekty v prospech prírodných hodnôt. Vysvetlíme ti pravidlá brainstormingu, tvoje nápady overíme cez analýzu silových polí a nakoniec vypracujeme analýzu rizík. A to nie je všetko. V rámci ŠEK-u podporíme realizáciu vybraných projektov až do výšky 500 eur. Tieto skúsenosti využiješ isto aj v budúcnosti pri aktívnej ochrane prírody, alebo pri rozvíjaní komunity, v ktorej žiješ.

Seminár – Aktívny ochranca prírody 2
V rámci tohto seminára sa naučíš, ako stráviť deň či aj noc v lese, ako si pripravíš jedlo, ako získaš vodu, ako rozložíš oheň bez zápaliek, ako postavíš prístrešok na prenocovanie a ako sa orientovať v teréne aj vtedy, keď tvoj telefón s GPS má vybitú batériu. Súčasťou seminára budú aj praktické ukážky prvej pomoci.


Blok č.3: Dobrodružná výprava (pre členov ŠEK-u zapojených do DofE)
(máj 2017 – august 2017)

Pred koncom školského roka sa vrátime do divočiny, kde zužitkujeme všetky doterajšie vedomosti. Počas dvoch dní a jednej noci budeš spoznávať svoje limity, naučíš sa spolupracovať v tíme a zažiješ pocit samostatnosti a nezávislosti.

Poznámka: na dobrodružnú výpravu je potrebné si priniesť vlastné vybavenie (batoh, spacák, karimatku, ešus, celtu alebo stan, potraviny…).


Staň sa členom
Ak je pre teba príroda správnym miestom na trávenie voľného času a na relax, prípadne na športové aktivity, tak ŠEK je pre teba správna voľba. Viac o registrácii nájdeš v článkuChceš byť súčasťou ŠEK-u?“. V článku nájdeš postup, ako sa pridať medzi študentov v našom novom klube. Ak si študent do 19 rokov, členstvo je bezplatné. Nad 19 rokov platíš symbolické členské 1,5 eura na rok. Ďalšie poplatky budú len v prípade tvojej účasti na pripravovaných seminároch, kde zaplatíš iba 5 eur/školenie + svoje cestovné náklady (ubytovanie a strava bude zabezpečená). Ak by si mal akékoľvek otázky, ohlás sa Davidovi na email: [email protected]
V Strome života sa už na teba tešíme. Hoci registrácia začína až v novom školskom roku, už teraz sa môžeš registrovať na stránke http://goo.gl/forms/wdrmTKMswtszLx2D3.

Daj o ŠEK-u vedieť svojim kamarátom – plagát na nástenku k stiahnutiu tu.


Cesta do sveta
ŠEK je pre teba aj cestou do sveta. Strom života podporuje mladých ľudí napríklad pri ich návšteve Európskeho parlamentu, na medzinárodných výmenách či konferenciách zameraných na ochranu prírody. Využi aj ty príležitosť spoznávať svet a aktívne pomáhať prírode.
Čítaj viac o našich medzinárodných akciách: https://stromzivota.sk/blog/2016/07/stromaci-zastupovali-slovensko-v-riecnom-parlamente/

Program DofE
ŠEK sa prelína s ďalším skvelým vzdelávacím programom. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu – DofE, je program rozvíjajúci talent, športovú aktivitu, dobrovoľníctvo a priestor pre expedíciu – v týchto oblastiach si stanovíš osobné ciele, ktoré je potrebné v určitom časovom úseku splniť. Program je vo svete značkou úspešných mladých ľudí a aj ty môžeš v rámci klubu ŠEK absolvovať celý program s nami. Strom života ti prináša program DofE bezplatne. Nezabudni, že už pri prihlasovaní do ŠEK-u (do 15.10.) sa musíš rozhodnúť, či sa prihlasuješ aj do programu DofE. Dodatočné prihlásenie nie je možné.
Za dobrovoľníctvo a rozvoj talentu sa považujú aj aktivity v rámci ŠEK-u. V tomto ohľade ti teda stačí pribrať si športovú aktivitu, zúčastniť sa seminára Aktívny ochranca prírody 2 a dobrodružnej expedície a tým splníš podmienky programu DofE. Pokiaľ si trúfaš, je samozrejme možné doplniť si aj inú dobrovoľnícku a rozvojovú oblasť (talent), ktorú by si chcel rozvíjať nad rámec ŠEK-u.

Poznámka k organizačnému zabezpečeniu programu DofE: ak sa z jednej školy prihlásite do ŠEK-u + do programu DofE viacerí (7 a viac), bude potrebné, aby ste si našli učiteľa alebo rodiča, ktorý bude vašim mentorom pre program DofE a ktorý bude ochotný ísť na 2 dňové školenie. S ostatnými (ak vás bude na škole 6 a menej) sa stretneme na jednodňovom regionálnom kontaktnom seminári, na ktorom ti predstavíme tvojho stromáckeho mentora, ktorý ti pomôže stanoviť tvoje ciele a vysvetlí ti prácu s online účastníckou knižkou (v nej budeš zaznamenávať plnenie svojich cieľov). So stromáckym mentorom budeš následne v kontakte cez skype (na týždennej báze) a osobne sa s ním budeš stretávať na seminároch ŠEK-u.
O programe sa dočítaš viac na stránke http://www.dofe.sk/.


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory