Stromáci zastupovali Slovensko v riečnom parlamente | Strom života

Stromáci zastupovali Slovensko v riečnom parlamente

Rast populácie, narastajúca urbanizácia, dôraz kladený na hospodársky rast, zmena klímy a znečistenie životného prostredia výrazne ovplyvňujú dostupnosť vody pre obyvateľov miest. Otázkou, ako aj naďalej môžu európske mestá zabezpečiť čistú a kvalitnú vodu pre svojich obyvateľov, sa v dňoch 6. – 12. júla 2016 v Berlíne zaoberalo 60 mladých ľudí zo 17 krajín na 4. ročníku Riečneho parlamentu (River Parliament).

Toto medzinárodné stretnutie, ktorého sa zúčastnili aj dvaja mládežnícki zástupcovia Stromu života, je súčasťou celoeurópskej kampane Big Jump, ktorú od roku 2005 organizuje European Rivers Network (ERN). Záštitu nad podujatím prevzala Silke Gebel, známa nemecká aktivistka a členka berlínskej Snemovne reprezentantov.

Účastníci podujatia mali možnosť diskutovať na pôde Bundestagu, s poslancami Steffi Lemke a Petrom Meiwaldom a s členmi Výboru pre životné prostredie a ochranu prírody. Poslanci uznali nutnosť prijatia legislatívnych nástrojov na celoeurópskej úrovni, ktoré zabezpečia ochranu vodných zdrojov v Európe. Napriek existencii Rámcovej smernici o vode (Water Framework Directive), ktorá požadovala, aby do roku 2015 boli všetky rieky a jazerá na území Európskej únie v dobrom a udržateľnom stave, ani polovica riek a jazier v Európe takýto stupeň nedosahuje.

Aj tento rok sa účastníci aktívne zapojili do exhibície BigJump v Treptow parku na brehu rieky Spréva, ktorá vyjadruje túžbu mladých po lepšej kvalite vôd. Zároveň má upozorniť na nešetrné nakladanie s vodnými zdrojmi a na nevyhnutnosť ich ochrany pre budúce generácie.​

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory