Študentský environmentálny klub | Strom života

Študentský environmentálny klub

Zamyslel si sa niekedy nad tým, ako splatíš svoj dlh voči prírode? Pomôcť ti môže ŠEK, pričom platíš veľmi jednoducho – svojím časom! ŠEK je Študentský environmentálny klub určený mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov, ktorí chcú pomôcť pri ochrane životného prostredia. Spoznaj sám seba spoznávaním prírody.


Čo ponúka nový Klub Stromu života?
– spoznávaj prírodu a osvoj si aktívnu pomoc pri jej ochrane,
– zaži dobrodružnú expedíciu do nepoznaných miest Slovenska,
– pomáhaj dobrovoľne,
– buď pri tvorbe jedinečného webového portálu o našich chránených územiach,
– spoznaj mladých ľudí z celého Slovenska,
– získaj Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu!

Aktívna ochrana prírody
Súčasťou ŠEK-u je vzdelávací program, ktorý ťa prevedie praktickou ochranou prírody, pričom získaš bohaté vedomosti o prírode a jej ochrane. Na seminároch sa naučíš písať projekty, vymýšľať aktivity pre iných a diskutovať aj o kvalite života. 

Divočina v nás
Technológie, počítače a internet sú ako oheň: Dobrý sluha, zlý pán. Ak máš pocit, že namiesto nekonečného surfovanie v sieti  chceš radšej s priateľmi rozložiť táborový oheň v divočine, tak ŠEK je pre teba skvelá príležitosť objaviť divočinu v prírode, aj v sebe samom. 

Robíme to dobrovoľne
Na čo sme na Slovensku najviac hrdí? Čo by si odporučil zahraničnému turistovi z krás našej krajiny? Väčšina odpovedí by smerovala k našej prírode, hlavne k národným parkom. Vedel si, že Slovensko nemá prehľadný portál o našich chránených územiach ani v slovenskom, tobôž nie v anglickom jazyku? Je načase to zmeniť! Staň sa súčasťou nášho klubu a pomôž tvoriť vzhľad a obsah portálu. Pomôcť môžeš aj iným: ľuďom známym aj neznámym, prírode, zvieratám… Pomáhať môžeš v lese, v detskom domove, ale trebárs aj v psom útulku. Je to len na tebe.

Nové priateľstvá
ŠEK je aj cestou na spoznávanie nových priateľov zaujímajúcich sa o životné prostredie rovnako ako ty. Nielen na Facebooku, ale priamo na našich akciách, workshopoch a expedíciách do prírody. Plnenie vlastných plánov je ľahšie v kolektíve. 

Medzinárodná cena – vstupenka do sveta univerzít a nového zamestnania
ŠEK je prepojený na ďalší vzdelávací program. Vďaka členstvu v ŠEK-u môžeš získať aj medzinárodné ocenenie vojvodu z Edinburghu ako ocenenie tvojho osobného rastu, rozvoja talentu a ochoty meniť pozitívne seba a svoje okolie. Túto cenu si všímajú aj univerzity či zamestnávatelia v zahraničí, keďže je pre nich zárukou mladých šikovných ľudí. Na Slovensku prevzal záštitu nad týmto programom  samotný prezident Andrej Kiska. Viac o programe sa dozvieš na stránke www.dofe.sk

Chceš vedieť viac? Ohlás sa Dávidovi na e-mail [email protected]. Tešíme sa na tvoje otázky. 


Doplňujúce informácie:

  • Členstvo v Klube treba považovať za dlhodobé rozhodnutie. Minimálna dĺžka požadovanej spolupráce je 6 mesiacov.
  • Oficiálna registrácia do ŠEK-u začne 29. augusta, nedočkavci sa však môžu na vyššie uvedený mail hlásiť aj skôr. Záujemcovia do 19 rokov majú členské zdarma. Pre ostatných (do 24 rokov) je členský poplatok 1,50 € / rok. Registračný formulár bude k dispozícii na stiahnutie alebo ho bude možné vyplniť elektronicky.
  • Ak je záujemca v čase registrácie členom iného Klubu Stromu života, v individuálnej prihláške do ŠEK-u je potrebné túto skutočnosť uviesť. Členský poplatok sa duplicitne neuhrádza.
  • Pre udelenie medzinárodného ocenenia je potrebné splniť niekoľko podmienok. Spoločne to však zvládneme.
  • Plagát na nástenku k stiahnutiu tu.

Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory