Workshop mladých novinárov | Strom života

Workshop mladých novinárov

Chceš sa zdokonaliť v písaní článkov, spoznať prácu televíznych redaktorov a získať nové inšpirácie? Strom života organizuje 2. ročník workshopu, na ktorý pozýva všetkých prispievateľov časopisu STROM a mladých záujemcov, ktorí sa chcú stať novinármi.


Workshop sa uskutoční v Nitre, 22. – 23. septembra 2016. Workshop je určený pre členov združených v Kluboch Stromu života vo veku 10 až 15 rokov v doprovode učiteľa, prípadne rodiča.

Program workshopu začína návštevou TV NITRIČKA, kde sa oboznámime s prácou redaktorov televízie. Čaká vás nahrávanie v štúdiu a prezentovanie vašej činnosti alebo činnosti vašej školy. Nasledovať bude návšteva Univerzitného tlačového centra UKF Nitra spojená s prednáškou. V príjemnom prostredí nitrianskeho parku, kde budeme ubytovaní, nás čakajú zaujímavé aktivity a rôzne zábavné hry. Na druhý deň si vyskúšame napísať vlastný novinový článok a naučíme sa základy fotografovania. Ak nám bude počasie priať, pred odchodom domov navštívime ešte nitriansky hrad.

Na workshop si treba priniesť:

  • občiansky preukaz / preukaz poistenca,
  • písacie potreby,
  • vhodnú turistickú obuv a oblečenie (časť workshopu bude prebiehať vonku)
  • fotoaparát alebo mobilný telefón,
  • prezuvky.

K nahrávaniu v televíznom štúdiu je potrebné si priniesť fotografie z letných prázdnin (aké miesta ste počas letných prázdnin navštívili – fotografie s textom popisujúcim dané miesta) alebo fotografie s popisným textom o otvorení školského roka.

Predpokladaný začiatok workshopu je o 09.00 hod (stretneme sa na parkovisku pri autobusovej stanici) a ukončenie na druhý deň o 14.00 hod. Začiatok a koniec workshopu mierne prispôsobíme plánovaným príchodom a odchodom účastníkov.

Ako sa prihlásiť:
Prihlasovanie na workshop bolo zastavené z dôvodu naplnenia kapacity.

Doplňujúce informácie:
Náklady spojené s ubytovaním, stravou a cestovaním plne hradí Strom života. Po absolvovaní semináru vystavíme každému účastníkovi potvrdenie o účasti. Bližšie pokyny pre účastníkov zašleme prihláseným záujemcom.

V prípade otázok nás kontaktujte na [email protected] alebo telefonicky: 0908109168.

Poučenie:
Z workshopu bude vyhotovený foto- a video-záznam. Účastník workshopu svojou účasťou súhlasí s tým, že Strom života môže tento záznam použiť podľa potrieb organizácie Strom života a to za účelom motivácie iných detí a škôl, aby sa zapojili do činnosti organizácie Strom života.


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory