Dohliadnite na dodržiavanie pravidiel | Strom života

Dohliadnite na dodržiavanie pravidiel

Zachované kúsky prírody v krajine menenej človekom. Malé aj veľké národné klenoty nachádzajúce sa v nížinách aj na horách, prinášajúce miesto pre načerpanie nových síl. A to pre všetkých bez rozdielu.


Opakovanie zo školy

Každý jeden organizmus zohráva v prírode dôležitú rolu a strata len jedného druhu môže viesť k zrúteniu celého spoločenstva. Krehké vzťahy v prírode sa totiž budovali milióny rokov a práve naša ľudská činnosť tieto väzby narúša. Chránené územia sa tak stávajú ostrovmi nedotknutej prírody v človekom meniacom sa okolí. Prvé chránené územia sa na Slovensku vyhlásili už v roku 1895, čo s miernym oneskorením zodpovedá aj trendom inde vo svete. Jeden z našich národných klenotov – Vysoké Tatry, chránime celoplošne až od roku 1948, kedy bol na našom území vyhlásený prvý národný park – Tatranský národný park.

Slovensko má vytvorený systém piatich kategórií. V prvom stupni nájdete väčšinu územia Slovenka (76,7 % rozlohy), ktoré nepatrí k prísnejšie chráneným územiam. Ide teda o krajinu, ktorá nás bezprostredne obklopuje. Aj keď ide o „bežnú“ krajinu, aj tu platia určité zákazy a usmernenia. Napríklad za akých podmienok môžeš vyrúbať strom, prípadne aké rastliny je zakázané v krajine vysádzať.

Ďalším stupňom ochrany sú Chránené krajinné oblasti. Ide o územia väčšej rozlohy, spravidla nad 1000 hektárov, ktoré sa podieľajú na zachovaní biodiverzity, ekologickej stability a tradičného vzhľadu krajiny. Zastúpené sú na 16 % rozlohy Slovenska. Národné parky majú 3. stupeň ochrany a rozprestierajú sa na 5,1 % rozlohy Slovenska. Ide o rozsiahlejšie územia, nezmenené ľudskou činnosťou, s vysokou mierou biodiverzity. V nich je ochrana prírody nadradená nad všetky ostatné činnosti. K menším územiam do 1000 hektárov zaraďujeme chránené areály a platí v nich 4. stupeň ochrany (0,2 % Slovenska); prírodné rezervácie, v ktorých platí piaty, najprísnejší stupeň ochrany (2 % Slovenska). Do piateho stupňa patria aj prírodné pamiatky s vedeckým, kultúrnym alebo krajinárskym významom, ako napríklad jaskyne, vodopády, pramene a ďalšie rozlohou malé útvary.


A zo školy späť do reality

Takto je to ale na papieri, v našich zákonoch. Ročne sú požadované tisíce výnimiek na zásahy v chránených územiach: ťažba dreva, poľovnícke právo, snaha o intenzívny cestovný ruch. Naše klenoty sú pre rôzne subjekty lákadlom nie pre krásy prírody, ale pre ich bohatstvo v podobe dreva, nerastných surovín alebo ideálnych podmienok pre relax a šport. Na dodržiavania poriadku dohliada stráž prírody, mnohé občianske združenia, ale aj dobrovoľníci. Pomôcť môžeš aj ty! Chceš vedieť ako?

Pridaj sa do Študentského environmentálneho klubu (ŠEK), podieľaj sa na tvorbe prvého portálu venovanému chráneným územiam a staň sa dobrovoľníkom. ŠEK ti prináša jedinečnú možnosť byť súčasťou najkomplexnejšieho programu pre mladých ľudí vo veku 14 až 24 rokov s aktivitami počas celého roka. Registruj sa už dnes na stránke: http://tiny.cc/sek


Čítaj viac o ponuke aktivít ŠEK-u v článkuŠEK – Čo na teba čaká?
Aktivity ŠEK-u sú prepojené s medzinárodným programom DofE.
Postup registrácie podrobne vysvetľujeme v článku ,,Chceš byť súčasťou ŠEK-u?


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory