Stretni Stromákov na podujatí Greenday | Strom života

Stretni Stromákov na podujatí Greenday

Greenday už po tretíkrát prináša možnosť pre stredoškolákov a mladých ľudí, spoznať organizácie venujúce sa ochrane životného prostredia a aktívne sa zapojiť do činností spojených s ochranou prírody. Strom života na tejto akcii nemôže chýbať. Pozývame vás 30. septembra od 9:00 do 14:00 do nášho stánku v Avion-e Bratislava.


„Zelený deň“ má za cieľ zvýšiť povedomie mladých ľudí o význame ochrany životného prostredia a motivovať ich k aktivite. Na akcii sa zúčastnia významné slovenské firmy a neziskové organizácie, ktoré predvedú svoje aktivity v oblasti ochrany prírody.
Strom života vo svojom stánku predstaví nový klub ŠEK – Študentský environmentálny klub, ktorý prináša komplexný environmentálny program pre mladých ľudí vo veku 14-24 rokov. Program je zameraný na aktívny prístup k ochrane prírody, rozvoj dobrovoľníckej práce, expedície a je prepojený s Medzinárodnou cenou vojvodu z Edinburghu (DofE). Učitelia a študenti tak získajú informácie z prvej ruky a budú sa môcť touto formou zoznámiť so širokou ponukou našej organizácie.
Počas celého podujatia účastníci riešia aj rôzne úlohy. V našom stánku si overíme vaše vedomosti o národných parkoch a pomocou aplikácie EcoUp vás otestujeme aj v témach ako voda, ovzdušie, odpady, energia, biodiverzita, ľudské prostredie, prírodné a kultúrne dedičstvo (aplikáciu si môžete bezplatne stiahnuť do svojich mobilov na https://stromzivota.sk/blog/2016/04/mobilna-aplikacia-ecoup).
Príďte si aj vy ozeleniť svoj piatok! Tešíme sa na vás.

Greenday
30.9.2016, 9:00 – 14:00 hodina
Avion Shopping Park Bratislava
(priestor za klziskom, pred predajňou Orange a dm drogerie markt)


Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory