Envirokonferencia + Valné zhromaždenie 2016 | Strom života

Envirokonferencia + Valné zhromaždenie 2016

Vážení priatelia, s radosťou vás pozývame na konferenciu zameranú na environmentálnu výchovu, ktorá sa bude konať 02.12.2016 v hoteli Podjavorník v Papradne pri Považskej Bystrici. Nasledujúci deň program pokračuje Valným zhromaždením, na ktorom sa bude prezentovať činnosť organizácie za rok 2016, ako aj naše plány do budúcnosti.


Konferencia je určená učiteľom základných škôl, koordinátorom environmentálnej výchovy a pracovníkom s mládežou, ktorí sa zaoberajú environmentálnou výchovou. Cieľom konferencie je predstaviť nové metódy, formy a dobrú prax pri vyučovaní environmentálnej výchovy, prezentovať rôzne metodické materiály a vytvoriť priestor pre zdieľanie skúseností. Celý program konferencie bol zostavený tak, aby vám poslúžil ako inšpirácia pre vašu ďalšiu činnosť.

Účastníkov konferencie srdečne pozývame aj na sobotné Valné zhromaždenie, na ktorom sa môžete bližšie oboznámiť s činnosťou organizácie Strom života.

Ako sa prihlásiť:
Prihlásiť sa môžete vyplnením a odoslaním elektronického formulára do 28.11.2016, ktorý nájdete na tomto linku. Počet miest je limitovaný!

Účastnícky poplatok je 40,- EUR pre nečlena / 0,- EUR pre člena Stromu života. Účastnícky poplatok sa hradí na základe vystavenej faktúry, ktorú vám zašleme po vašej registrácii.
Od členov sa vyžaduje úhrada zálohy vo výške 10 € (faktúra sa nevystavuje), ktorá bude účastníkovi vrátená v prípade jeho účasti na konferencii.
Účastník je na konferenciu zaregistrovaný až po úhrade účastníckeho poplatku (nečlen) alebo zálohy (člen).


Program Envirokonferencie
piatok 02.12.2016

9:00  Registrácia
9:30 Otvorenie konferencie
09:35 Plast náš každodenný (RNDr. Branislav Kolena, PhD.)
10:15
Invázne rastliny – pôvabní votrelci v našom okolí (Ing. Eva Belanová)
10:45
Káva pred obedom (prestávka s občerstvením)
11:00
Príroda, človek a klimatická zmena  (Mgr. Alexander Ač, PhD.)
11:35 Billboardová scenéria (Mgr. Matúš Čupka)
12:15 Prestávka na obed
13:30
Slovenské dravce a možnosti ich ochrany (RNDr. Roman Slobodník, PhD.)
14:05
Outdoorové vzdelávanie detí – Take me out (Mgr. Vladimír Fedorko, PhD.)
14:40
Poobedná káva (prestávka s občerstvením)
15:00
Speed dating (krátke diskusie s rečníkmi vyššie uvedených blokov a koordinátormi Stromu života. Účastník sa môže pridať k hocakému diskusnému stolu a vystriedať niekoľko rečníkov.)
16:00 DofE – oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov (Mgr. Dávid Turčáni, PhD.)
16:15
UNICEF a detské práva (Hugo Herceg, účastník programu DofE)
17:00 Aplikácie modernej genetiky: GMO, CSI a genetické poradenstvo /
Námety na výskumné projekty v rámci biologickej olympiády
(Mgr. Katarína Juríková)
17:45
Kreatívny workshop (Mgr. Zuzana Berkyová, Tomáš Cíger)
19:00 Chutná večera
20:00 Večerný program s dobrými duchmi lesa

Program Valného zhromaždenia
prezentovanie činnosti za rok 2016 a voľby
sobota 03.12.2016

9:00
Zoznámte sa s novými metodikami pre EV a mobilnou aplikáciou EcoUP
9:20  Pravidelné súťaže pre malých aj veľkých stromákov
9:30 Envitalent + Výskumník
9:40 Workshopy a semináre pre deti a učiteľov
10:00 Káva pred obedom (prestávka s občerstvením)
10:15
Aktivity Klubov, čistenie Malého Dunaja, iné zrealizované podujatia
10:45 K časopisom Strom a Stromáčik pribudol Zemepán
11:10
Dizajn verejného miesta a možnosti financovania Klubovej činnosti
11:30 Pomôžte nám rásť – brainstorming nápadov
12:00
Voľba členov Rady Stromu života a Kontrolnej komisie
13:00 Obed na príjemnú cestu domov

Pre účastníkov bude zabezpečené ubytovanie (2 noci – zo štvrtka do soboty) a stravovanie (občerstvenie vo forme coffee breakov, v piatok obed a večera, v sobotu raňajky a obed). Cestovné náklady si hradí každý účastník sám. Upozornenie: pre ubytovaných účastníkov zo štvrtka na piatok nie sú raňajky v piatok ráno zabezpečené.

Doplňujúce informácie:
Na záver konferencie vystavíme každému účastníkovi potvrdenie o účasti. Bližšie pokyny pre účastníkov zašleme prihláseným záujemcom. V prípade otázok nás kontaktujte na
[email protected] alebo telefonicky: 0908/109168.

Platobné podmienky:
Účastník – nečlen hradí účastnícky poplatok na základe vystavenej a emailom zaslanej faktúry. Faktúru je možné uhradiť v hotovosti v Kancelárii Stromu života alebo prevodom na bankový účet, ktorý je uvedený na faktúre.
Účastník – člen hradí zálohu po prihlásení sa na podujatie prevodom na účet 2622107100/1100 (Tatrabanka, a.s.), IBAN: SK3911000000002622107100, SWIFT/BIC: TATRSKBX. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť priezvisko účastníka.

Storno podmienky:

Odhlásenie sa z konferencie je potrebné vykonať emailom ([email protected]) alebo telefonicky (0908/109168). Pri zrušení účasti menej ako 14 kalendárnych dní pred konaním podujatia sa uhradený účastnícky poplatok alebo záloha nevracia. Účastník však môže za seba prihlásiť náhradníka, ktorý už následne účastnícky poplatok alebo zálohu neplatí.

Poučenie: Počas podujatí bude vyhotovovaný video-záznam. Účastník svojou účasťou súhlasí s tým, že Strom života môže tento video-záznam použiť podľa potrieb organizácie Strom života a to za účelom motivácie iných detí a škôl, aby sa zapojili do činnosti organizácie Strom života.


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory