Seminár “Moderná environmentálna výchova” v Trnave | Strom života

Seminár “Moderná environmentálna výchova” v Trnave

Dvadsaťdva učiteľov, vedúcich Klubov Stromu života a ostatných pracovníkov s mládežou získali zdroje a inšpirácie k efektívnejšej výučbe environmentálnej výchovy na informačnom seminári v Trnave, ktorý sa konal 20. septembra.


V prvom bloku sme krok po kroku predstavovali pestrú ponuku aktivít Stromu života – časopisy Strom a Stromáčik, pravidelné súťaže vrátane biologickej súťaže Envitalent, ktoré prebiehajú počas celého školského roka. Veľkému záujmu sa tešili učebnice environmentálnej výchovy pre 5. až 9. ročník základných škôl a 67 metodík, ktoré uzreli svetlo sveta v auguste tohto roka a sú jedným z hlavných výstupov medzinárodného projektu Envimobile. Účastníkov zaujala aj mobilná aplikácia EcoUP, v ktorej si užívatelia môžu otestovať svoju zdatnosť v problematike životného prostredia, prečítať stromácky časopis a vypĺňať záznamové karty.

Druhý blok semináru začal predstavením programu Bio-profily miest a obcí Slovenska. Tu sa účastníci detailne oboznámili s e-knihami a manuálmi pre realizáciu praktickej environmentálnej výchovy, kde deti monitorujú lokálne životné prostredie a aktívne komunikujú s predstaviteľmi samosprávy. Zaujali ich najmä prístroje a pomôcky, ktoré zapojeným Klubom zadarmo požičiavame ako aj celkový pozitívny dopad tohto projektu nielen na environmentálne vedomie detí, ale aj samotné samosprávy. Nasledovalo predstavenie noviniek Stromu života ako sú Študentský environmentálny klub, žurnál Zemepán a aktivity pre škôlky v rámci nového projektu “Take me out”. Záver seminára patril akreditovanému programu Dizajn verejného miesta a informáciám o možnostiach a spôsobe využitia Malých grantov Stromu života ako aj 2% z daní pre efektívnejšiu implementáciu environmentálnej výchovy v praxi.
Sme radi, že seminár pomohol začínajúcim vedúcim Klubov SŽ, učiteľom základných škôl a koordinátorom environmentálnej výchovy zorientovať sa v našej širokej ponuke aktivít. Veríme, že si v nej každý nájde to svoje.

 


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory