Komunikačný workshop v Štrbe | Strom života

Komunikačný workshop v Štrbe

Počas dvoch dní, 7. a 8. novembra 2016, sme v Štrbe zorganizovali v poradí už tretí Workshop efektívnej komunikácie a prezentácie. Dominika, Marek a Sorizzo, členovia skupiny S Hudbou Vesmírnou, sa snažili pozdvihnúť sebavedomie detí pri verejnom vystupovaní a rozvíjať ich rečnícke schopnosti.


V úvode workshopu sme sa venovali individuálnej prezentácii pred publikom a najčastejším chybám, ktorých sa rečníci dopúšťajú. Zaoberali sme sa aj rečou tela a ďalšími typmi neverbálnej komunikácie.

Na druhý deň účastníci workshopu mali za úlohu vymyslieť scenár skupinovej prezentácie a nacvičiť si jej samotné odprezentovanie. Pri príprave skupinovej prezentácie pomáhali účastníkom všetci lektori, pričom pokrok jednotlivých účastníkov bol v porovnaní s pondelkom veľmi badateľný.

 Program sme si spestrili aj krátkou prechádzkou a pletením náramkov prežitia.

Sme radi, že účastníci boli workshopom nadšení a prajeme im, aby skúsenosti z workshopu vedeli v budúcnosti využiť a nemali pri prezentácii pred publikom trému. Spolu s lektormi sa tešíme na ďalšie stretnutia, možno niekedy aj s vami.


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory