Novembrový Strom – Zmysly | Strom života

Novembrový Strom – Zmysly

Vedeli ste, že vnímanie vonkajšieho sveta prostredníctvom zmyslov ovplyvňuje v rozhodujúcej miere našu telesnú a duševnú pohodu? Prečítajte si o zmysloch viac v novom vydaní časopisu Strom.


stromak Nezabudli sme ani na pravidelné rubriky – evolučného triumfátora, módu alebo na hlavolamy, plagáty či námety na rôzne pokusy a hry. V časopise nájdete aj zadanie tretieho kola Envitalentu a zadanie vianočnej súťaže “Deti deťom”, v rámci ktorej si vyrobíte vlastný recyklovaný papier. Katka Juríková a Dominika Morávková sa tentokrát vo Vedeckom okienku porozprávajú o tom, ako vidí a cíti synestetik.
Prajeme vám príjemné čítanie.Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a v rámci projektu podporeného z dotácie Deutsche Bundesstiftung Umwelt.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory