Vyhodnotenie súťaže Spoločenstvo stromov 2016 | Strom života

Vyhodnotenie súťaže Spoločenstvo stromov 2016

Spoločenstvo stromov je ekovýchovná súťaž, ktorú Strom života vyhlasuje pri príležitosti Medzinárodného dňa stromov.
Do piateho ročníka súťaže sa zapojilo 38 Klubov, z toho 29 v rámci prvej úrovni náročnosti a 9 v druhej úrovni náročnosti.


Neraz počúvame alebo čítame, ako nezodpovedne pristupuje človek k prírode. My sme sa rozhodli byť 1 týždeň priateľskejší k životnému prostrediu alebo zodpovednejší ku svojmu zdraviu. Každý súťažiaci stromák si stanovil osobnú výzvu a na konci týždňa zhodnotil, ako sa mu ju darilo plniť. Zároveň sa počas súťažného týždňa organizovali na školách zbery papiera a deti riešili aj nasledovné úlohy:

Prvá úroveň náročnosti
V rámci úvodnej aktivity súťažiaci vytvárali čokoládové listy z rôznych druhov stromov rastúcich v ich okolí. Druhá úloha bola zameraná na pozornosť. Cieľom úlohy bolo vylúštiť osemsmerovku kombinujúcu názvy stromov a plodov. Následne deti formou prieskumu zisťovali, aké ovocné stromy pestujú ich blízki a známi.

Druhá úroveň náročnosti
Spoznávanie stromov si stromáci precvičili cez vytvorenie multistromu – stromu, ktorý vznikol kombináciou rôznych druhov. Nasledovali terénne aktivity zamerané na mapovanie solitérov – osamelých krásavcov a stromoradí – sprievodcov pocestných. Svoje vedomosti si deti overili aj pri vytváraní slovníka o stromoch.


Zaslané práce vyhodnotila porota nasledovne:

Prvá úroveň náročnosti
1. miesto Klub SŽ Mravenisko, Ludanice
2. miesto Klub SŽ Hríbiky, Palín
3. miesto Klub SŽ Lipka, Levice

Druhá úroveň náročnosti
1. miesto Klub SŽ Mladí environmentalisti, Kamenná Poruba
2. miesto Klub SŽ Opál, Červenica
3. miesto Klub SŽ Rosničky, Palín

Víťazom (na prvom mieste) zašleme poukážku na “Deň s arboristom”, na základe ktorej sa v dohodnutom termíne oboznámia s prácou arboristu, zasadia strom a okúsia si, ako dobre je v korunách stromov. Ostatní výhercovia získajú atraktívne knižné ceny. Výhercom srdečne blahoželáme.

 Ukážky prác si môžete pozrieť v nasledovných videách:


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory