Envirokonferencia 2016 bola úspešná | Strom života

Envirokonferencia 2016 bola úspešná

Hotel Podjavorník v nádhernom prostredí pohoria Javorníky privítal v dňoch 2. a 3. decembra 2016 viac ako 40 účastníkov z celého Slovenska na tohoročnej envirokonferencii. Hlavným poslaním podujatia, bolo oboznámiť učiteľov a koordinátorov environmentálnej výchovy s najnovšími informáciami, odpovedať na ich otázky a podporiť tak skvalitnenie environmentálnej výchovy na školách. Samotné podujatie však ponúklo omnoho viac, čím sme chceli prispieť k rozšíreniu všeobecného povedomia o ohrozenom „zdraví“ našej planéty.


Zaujímavé prednášky lektorov a  účastníka vzdelávacieho programu DoFE, doplnila podnetná diskusia zameraná na zdieľanie názorov a skúseností z praxe.

Program nasledujúci deň pokračoval Valným zhromaždením, na ktorom sa  prezentovala činnosť organizácie v roku 2016, ako aj naše plány do budúcnosti a diskusia o aktuálnych potrebách účastníkov, učiteľov a koordinátorov environmentálnej výchovy.

Na záver podujatia sa uskutočnili voľby členov Rady Stromu života a Kontrolnej komisie. Strom života tak povedú v najbližších dvoch rokoch:

Rada SŽ:
Ing. Jozef Kahan, PhD., opätovne zvolený za predsedu Rady SŽ
Mgr. Stanislava Blahová
Mgr. Adriana Kováčová
RNDr. Iveta Palúchová
Mgr. Vladimír Dobiáš

V kontrolnej komisii budú nasledujúce dva roky pôsobiť:
Mgr. Monika Pjechová
Mgr. Martin Weber

Všetkým zvoleným zástupcom gratulujeme a prajeme veľa dobrých rozhodnutí a úspešných krokov počas nastávajúceho funkčného obdobia.

Ďakujeme ešte raz všetkým zúčastneným za ich bdelú účasť a podnetné príspevky do diskusie a tešíme sa na opätovné stretnutie na ďalšom ročníku Envirokonferencie.


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory