Uvidíme sa po prázdninách | Strom života

Uvidíme sa po prázdninách

Máme za sebou ďalší rok. Veríme, že ho hodnotíte ako úspešný a že sa pred nami črtá rok ešte lepší, veselší a bohatší na príjemné zážitky. Ďakujeme vám, že ste v uplynulom roku boli súčasťou Stromu života a prajeme vám pokojné Vianoce a veľa šťastia a radosti v novom roku.


Aký bol rok 2016 na Strome života?

Spoločne s vami sme každý mesiac navštívili v lese-nelese Stromáčika a jeho kamarátov. O niečo starší stromáci nám pomohli zostavovať časopis Strom, pričom témami mesiaca boli svetlo, vtáky, záhrada, potraviny, vynálezy, Dunaj, domáce zvieratá, závislosti, zmysly a ľudová kultúra. A keďže stromákov nájdete už aj medzi stredoškolákmi, od septembra sme rozbehli aj magazín Zemepán.

Vyučovacie hodiny sme vám spestrili množstvom námetov na aktivity, ktoré vznikli v rámci medzinárodného projektu Envimobile a najmä pre krúžkovú činnosť boli pre vás k dispozícii Bioprofily miest a obcí Slovenska. Pokiaľ sa radi testujete, na Deň Zeme sme pre vás sprístupnili mobilnú aplikáciu EcoUP, v ktorej nájdete stovky otázok v rôznych cudzích jazykoch.

Počas roka sme trochu aj súťažili. Kedže máme radi prírodu, prvotným cieľom nebolo zvíťaziť. Oveľa dôležitejšie bolo dozvedieť sa niečo nové o prírode alebo jej aktívne pomôcť, a pritom sa aj dobre zabaviť. Každopádne, palce sme držali všetkým súťažiacim v piatich súťažiach pre najmenších a v ôsmich pre starších stromákov. S tými šikovnejšími sme sa stretávali aj v šiestich kolách Envitalentu, ktoré následne vystriedal výskumný projekt.

S tými z vás, ktorí chceli navštíviť zaujímavé miesta a pritom nadobudnúť aj nové zručnosti, sme sa stretli na workshope prezentačných zručností, audio-video tvorby, remeselných zručností, ďalej workshope zameranom na biodiverzitu alebo novinárčinu. Pre vedúcich klubov bol určený seminár o vode alebo kultúrnom dedičstve, navrhovaní dizajnu verejného miesta a samozrejme decembrová Envirokonferencia.

V roku 2016 sme spolu s dobrovoľníkmi stihli aj 4 krát vyčistiť Malý Dunaj, obhajovať práva vody v riečnom parlamente, zrealizovať 15 skrášľovacích projektov a zapojiť sa do medzinárodného programu pre mladých ľudí Duke of Edinburgh. Ďalej sme detailne rozpracovali štruktúru obsahu nového programu pre materské školy zameraného na outdoorové vzdelávanie “Take me out” a svojim stánkom sme obohatili podujatia ako Deň Zeme v Lučenci, Agrokomplex v Nitre a Greenday v Bratislave. V neposlednom rade chceme vyzdvihnúť aj prácu Klubov Stromu života pri materských, základných a stredných školách, ktoré zorganizovali stovky podujatí pre deti, ale aj širokú verejnosť po celom Slovensku.

Tešíme sa na vás opäť po prázdninách.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory