Vyhodnotenie 3. kola súťaže Envitalent | Strom života

Vyhodnotenie 3. kola súťaže Envitalent

Prinášame vám prvé veľké vyhodnotenie biologickej súťaže Envitalent za obdobie september – október – november. Stromáci počas troch mesiacov plnili úlohy, ktoré preverili ich vedomosti z biológie, no otestovali aj ich pozornosť či schopnosť čítať text s porozumením jeho obsahu.


Celkovo sa hodnotili odpovede od 320 súťažiacich. Jednotlivým odpovediam bol na základe ich správnosti pridelený zodpovedajúci počet bodov. Súťažiaci s najvyšším počtom bodov sa môžu tešiť na pekné vecné ceny.

F kategória (3.-5. ročník základných škôl)

Mladší žiaci (3. a 4. ročník základných škôl)  – zapojilo sa 62 detí, maximálny počet bodov bol 61,5.
1.miesto: Alexandra Sedlárová (Klub Mravenisko, Ludanice) – 59,5 bodu

2.miesto: Branislav Dominiak (Klub Greenici, Varín) – 59 bodov
3.miesto: Katarína Kamenická, Klaudia Kožárová, Lukáš Kalinaj (Klub Envirokamaráti pod Spišským Hradom, Spišské Podhradie) – 58 bodov

Starší žiaci (5. ročník základných škôl)  – zapojilo sa 52 detí, maximálny počet bodov bol 85.
1.miesto: Ondrej Krakovik (Klub PinusFanClub, Ludanice) – 80,5 bodu

2.miesto: Simone Horhíová (Klub Enviráčik, Želiezovce)– 79 bodov
               Matúš Bene (Klub Večianske veveričky, Šaľa) – 79 bodov
3.miesto: Ester Jenčová (Klub Opál, Červenica) – 78 bodov

Správne odpovede novembrového kola F kategória 

E kategória (5.-9. ročník základnej školy alebo 1.-4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom)

Zapojilo sa 20 detí, maximálny počet bodov bol 92.
1.miesto: Karolína Neupaverová (Klub Kamienky, Poprad) – 91,5 bodu

2.miesto: Miriam Hudáková (Klub Opál, Červenica)– 81 bodov
3.miesto: Jakub Koprla (Klub Enviráčik, Želiezovce) – 79 bodov

Správne odpovede novembrového kola E kategória

D kategória (6.-7. ročník základnej školy a 1.-2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom)

Zapojilo sa 121 detí, maximálny počet bodov bol 75.
1.miesto: Tamara Omámiková (Klub Dúha, Udiča) – 73,5 bodu

2.miesto: Matej Melicher (Klub Oždianski enviráci, Ožďany) – 73 bodov
3.miesto: Maroš Kamenický (Klub Envirokamaráti pod Spišským Hradom, Spišské Podhradie) – 69,5 bodu

Správne odpovede novembrového kola D kategória

C kategória (8.-9. ročník základnej školy a 3.-4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom):

Zapojilo sa 65 detí, maximálny počet bodov bol 74.
1.miesto: Karolína Neupaverová (Klub Kamienky, Poprad) – 73 bodov
2.miesto: Petra Polanská (Klub Mladý ochranca prírody, Žiar nad Hronom) – 72 bodov
3.miesto: Adriana Pereczová (Klub Vlčianske sovy, Vlčany) – 71 bodov

Správne odpovede novembrového kola C kategória

Víťazom srdečne blahoželáme!

Zoznam všetkých zapojených súťažiacich do jednotlivých kôl a ich bodový zisk si môžete pozrieť tu 

Súťaž pokračuje druhým súťažným obdobím: december  – január – február. Či sa ocitnete o 3 mesiace medzi víťazmi, záleží len od vašich vedomostí a šikovnosti.


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory