Školenie – Dizajn verejného miesta | Strom života

Školenie – Dizajn verejného miesta

Verejné miesta majú svoju silu, ktorá sa nemeria len podľa toho, ako niečo vyzerá. Možno omnoho dôležitejšie je, ako sa na danom mieste cítite. Ak sa na niektorom mieste cítite dobre, mení to vaše zmýšľanie o celom okolí. A tým, že dané miesto navštevujete, priťahujete k nemu aj iných ľudí. Ale ako vytvoriť miesto, kde ľudia chcú tráviť svoj voľný čas a prichádzať tam znova a znova?


Strom života organizuje školenie v rámci akreditovaného programu Dizajn verejného miesta, na ktorom sa naučíte všímať si svoje okolie a vytvoriť vlastný projekt dizajnu verejného miesta. Školenie je určené hlavne mládežníckym vedúcim a ostatným pracovníkom s deťmi a mládežou a samozrejme učiteľom, ktorí majú záujem, v rámci praktickej aplikácie environmentálnej výchovy, zveľadiť svoje prostredie. Priamo na školení môžete spracovávať svoj vlastný projekt, ktorý následne predložíte do grantovej výzvy Stromu života.


Celodenné školenie sa uskutoční dňa 08.02.2017 v Nitre
od 9:30 do 16:00 h.

Program školenia:
– design verejného miesta (pojem, význam, príklady dobrej praxe),
– brainstorming nápadov alebo ako začať,
– Force Field Analýza,
– reverzný Brainstorming alebo ako to nepokaziť,
– analýza rizík,
– zapojenie aktívnych spoluobčanov,
– diskusia.

Na školenie alebo preskúšanie sa môžete prihlásiť do 3. februára vyplnením elektronickej záväznej prihlášky.

Účastnícky poplatok pre školenie je 15,- EUR pre nečlena / 0,- EUR pre člena.
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom/vkladom na účet č. 2622107100/1100 (Tatrabanka, a.s.), IBAN: SK3911000000002622107100. Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše priezvisko.

Pre účastníkov školenia bude zabezpečené občerstvenie vo forme coffee breakov a obed. Cestovné náklady si hradí každý účastník sám.

V prípade otázok môžete kontaktovať Stanislavu Blahovú na emailovej adrese: [email protected]


Každý absolvent školenia, ktorý bude mať záujem získať certifikát, spracuje po skončení školenia vlastný projekt Dizajnu verejného miesta. Po spracovaní projektu sa absolvent môže prihlásiť na preskúšanie, na ktorom svoj projekt odprezentuje pred skúšobnou komisiou.
Na samotnú realizáciu vlastného projektu Dizajnu verejného miesta môže Strom života poskytnúť svojim členom grant až do výšky 500 EUR.


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a v rámci projektu podporeného z dotácie Deutsche Bundesstiftung Umwelt.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory