Dizajnovalo sa v Nitre | Strom života

Dizajnovalo sa v Nitre

Strom života zrealizoval 8. februára v Nitre v poradí už tretie školenie v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu Dizajn verejného miesta. Účastníci školenia sa oboznámili s postupmi, akými môžu zlepšiť verejné priestory, inšpirovali sa množstvom nápadov a nadobudli praktické zručnosti, ktorými tieto nápady môžu zrealizovať.


Školenie viedli lektori Ing. Jozef Kahan, PhD. a Mgr. Adriana Kováčová. Účastníkov učili ako si majú všímať svoje okolie, ako vytvoriť projektový zámer – návrh dizajnu verejného priestoru a následne, ako ho s pomocou manažérskych nástrojov detailizovať a zlepšovať. Medzi prezentovanými nástrojmi boli rôzne formy brainstormingu, analýza silových polí, analýza rizík, tvorba časových odhadov a Ganttov diagram. Výsledkom tak bol zmysluplne navrhnutý priestor, kde by rodiny s deťmi, aktívni ľudia, dôchodcovia, ale aj žiaci chceli tráviť svoj voľný čas.

Účastníci školenia si teraz pripravujú vlastné projekty Dizajnu verejného miesta, ktoré budú prezentovať pred komisiou. Držíme všetkým účastníkom palce a tešíme sa na krásne návrhy dizajnov verejných priestorov, ktoré prinesú do prostredia estetiku, účelovosť a pohodu.


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory