Seminár – Klenoty slovenskej prírody II. | Strom života

Seminár – Klenoty slovenskej prírody II.

Študentský environmentálny klub vás pozýva 24. a 26.marca 2017 do Národného parku Vysoké Tatry na ďalší zo série seminárov Klenoty slovenskej prírody. Seminár sa ponesie v duchu “spoznávame prírodu a učíme ju chrániť aj ostatných”. Akcia je otvorená pre každého mladého človeka so záujmom o spoznávanie prírody a jej aktívnu ochranu. 


V prostredí najstaršieho slovenského národného parku bude prebiehať náš ďalší seminár učený pre členov Študentského environmentálneho klubu, ale aj ďalších záujemcov zo stredných škôl a univerzít. Seminár začne už v piatok večer (20:00) rýchlym zhrnutím metodiky E-U-R a rozdelením do skupín, v ktorých budú účastníci pracovať počas celého víkendu. Sobotu začneme zimnou turistikou a vyberieme sa Mlynickou dolinou k vodopádu Skok. Okrem krás okolitej prírody si budeme všímať najmä potenciál pre tvorbu náučných chodníkov a vzdelávacích aktivít pre tento turistický chodník. V nasledujúcej aktivite spracujeme podklady získané v teréne do spoločného výstupu: náučného chodníka spojeného so vzdelávacími aktivitami.
V sobotu poobede budeme hovoriť o národných parkoch a chránených krajinných oblastiach Slovenska a spoznáme prácu strážcu prírody cez besedu, ktorá priblíži každodennú prácu “rangera” v národnom parku. V nedeľu sa budeme venovať orientácii v mapách, pričom výstupom bude naplánovanie trasy za pokladom pre inú skupinu. 

Miesto: Vysoké Tatry, Penzión Štrba, Horská 1130/31, Tatranská Štrba, www.penzion-strba.sk
Termín: 24.-26.marec 2017 (individuálny príchod v piatok večer o 20:00, v nedeľu končíme obedom)
Aktivity semináru:
• Metodika E-U-R (zhrnutie pre nových účastníkov a osvieženie pre účastníkov seminára Klenoty slovenskej prírody I.)
• Návšteva Mlynickej doliny: Exkurzia Od Štrbského plesa po vodopád Skok (alternatíva v prípade nového snehu: Štrbské pleso – Popradské pleso),

• Navrhovanie náučného chodníka a vzdelávacích aktivít podľa metodiky E-U-R,
• Aktívna ochrana prírody, spoznaj Stráž prírody NP Vysoké Tatry,
• Predstavujeme národné parky a chránené krajinné územia Slovenska – klenoty slovenskej prírody.
• Prstom po mape a nohou v teréne: Ako pracovať s mapou, keď sa nám vybila GPS navigácia.

Poplatok za seminár je 5 € pre člena Študentského environmentálneho klubu, alebo Stromu života. Nečlen si hradí ubytovanie, stravu a dopravu individuálne. Cestovné náklady si hradia účastníci sami.
Člen ŠEK, SŽ: v cene 5 eur je ubytovanie a strava + doprava v rámci akcie
Nečlen: cena ubytovania je 16 eur/noc, a strava 12 eur sobota a 8 eur nedeľa, doprava v rámci akcie 2x 50 centov


Profil absolventa seminára: Absolvent pozná slovenské národné parky a chránené krajinné oblasti. Vie sa v nich orientovať a ovláda prácu s klasickou mapou. Je oboznámený s prácou strážcov prírody v národných parkoch. Tieto vedomosti vie spracovávať vďaka Metodike E-U-R do nových výstupov ako sú články, tvorby náučných chodníkov a vzdelávacích aktivít pre žiakov a verejnosť.

Na školenie je možné sa prihlásiť do 16.marca 2017 vyplnením formulára.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte koordinátora programu Davida na [email protected], alebo na čísle 0911 506 762.


Ako prebehol seminár Klenoty slovenskej prírody I. Pozrite si našu videoreportáž:


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory