Príďte na bioprofily a odneste si kufrík s ilustrovanými určovacími kľúčmi | Strom života

Príďte na bioprofily a odneste si kufrík s ilustrovanými určovacími kľúčmi

Program Bioprofily miest a obcí Slovenska sa zameriava na terénny monitoring lokálnych indikátorov životného prostredia. Našim cieľom je, aby sa do terénneho monitoringu zapájalo stále viac a viac členov Stromu života. Uvedomujeme si, že bez aktívnej pomoci učiteľov – Vedúcich Klubov SŽ to však nepôjde.


Strom života organizuje pre svojich členov (Vedúcich Klubov a pracovníkov s deťmi a mládežou) dvojdňový odborný seminár, ktorý je zameraný na jednotlivé témy z bioprofilov. Obsahom seminárov budú zaujímavosti z danej problematiky, námety na aktivity s deťmi a praktické vyskúšanie si mapovania vybraných indikátorov. Počas seminára sa oboznámite so životom včiel a našich dravcov, spoznáte jednotlivé druhy lišajníkov a spôsob monitorovania netopierov vo svojom prirodzenom prostredí. Bonusom navyše je kufrík s ilustrovanými určovacími kľúčmi na témy: invázne rastliny – byliny, invázne rastliny – dreviny, hmyz v okolí vodných tokov, vodný hmyz, pobrežné a vodné byliny, mäkkýše a ploskavce, obojživeľníky, ryby, vtáky, stopy cicavcov, netopiere, lišajníky.

Termín: 8.-9. mája.2017
Miesto konania:
Hotel Vion v Zlatých Moravciach, zámocký park v Topoľčiankach a Zubria obora.

Na seminár si treba priniesť:

  • občiansky preukaz / preukaz poistenca,
  • písacie potreby,
  • vhodnú turistickú obuv a oblečenie (časť workshopu bude prebiehať vonku),
  • baterku alebo čelovku,
  • fotoaparát.

Predpokladaný začiatok workshopu je o 10.00 hod. a ukončenie na druhý deň o 13.00 hod. Začiatok a koniec workshopu mierne prispôsobíme plánovaným príchodom a odchodom účastníkov.

Ako sa prihlásiť:
Prihlásiť sa môžete na základe vyplnenia nasledovného formulára:
https://goo.gl/forms/yfm6KqX3EULBzuoU2

Doplňujúce informácie:
Náklady spojené s ubytovaním a stravou hradí v plnej výške Strom života. Cestovné si hradí každý účastník sám.  Po absolvovaní semináru vystavíme každému účastníkovi potvrdenie o účasti. Bližšie pokyny pre účastníkov zašleme prihláseným záujemcom.

V prípade otázok nás kontaktujte na [email protected] alebo telefonicky: 0908109168.

Poučenie:
Zo semináru bude vyhotovený foto- a video-záznam. Účastník workshopu svojou účasťou súhlasí s tým, že Strom života môže tento záznam použiť podľa potrieb organizácie Strom života a to za účelom motivácie iných detí a škôl, aby sa zapojili do činnosti organizácie Strom života.


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory