Seminár – Aktívny ochranca prírody I. | Strom života

Seminár – Aktívny ochranca prírody I.

Kraľovany, ležiace medzi národnými parkmi Malá a Veľká Fatra, privítajú 7.-9.apríla 2017 účastníkov v poradí už tretieho seminára, ktorý realizuje Študentský environmentálny klub. Mottom akcie “môj aktívny prístup k životnému prostrediu”. Seminár je určený nielen pre členov ŠEK-u, ale aj pre všetkých ľudí so záujmom o aktívnu ochranu prírody.


Sútok riek Oravy a Váhu, krásne vrcholy dvoch národných parkov. To sú ideálne podmienky pre seminár zameraný na aktívnu ochrany prírody Slovenska. V dnešnej dobe, keď je tlak ľudských aktivít na prírodu najväčší, potrebuje svojich ochrancov. Patria medzi nich napríklad členovia stráže prírody. Tento seminár ťa cez praktické príklady z praxe prevedie oprávneniami, ale aj povinnosťami strážcu prírody. V prípade záujmu a dovŕšenia veku 18 rokov budeš na dobrej ceste, aby si sa stal členom stráže prírody aj ty.
Počas víkendu sa zameriame aj na zveľaďovanie životného prostredia cez písanie projektov v prospech prírodných hodnôt. Vedomosti ale využiješ pri tvorbe ľubovoľného projektu v budúcnosti.  A to nie je všetko. V rámci ŠEK-u podporíme realizáciu vybraných vlastných projektov.

Miesto: Penzión Rosnička, Kraľovany 75, www.penzion-rosnicka.sk
Termín: 7.-9.apríl 2017 (individuálny príchod v piatok večer medzi 17:00-19:00, v nedeľu končíme obedom)
Aktivity semináru:
• Aktívna ochrana prírody – Stráž prírody
• Exkurzia do chránených území v okolí obce

• Ako písať dobré projekty? Workshop písania grantových projektov

• Predstavenie grantového programu pre Stromákov na ich vlastné aktivity
• Zážitkové a rolové hry o životnom prostredí

Poplatok za seminár je 5 € pre člena Študentského environmentálneho klubu, alebo Stromu života. Nečlen si hradí ubytovanie, stravu a dopravu individuálne. Cestovné náklady si hradia účastníci sami.
Člen ŠEK, SŽ: v cene 5 eur je ubytovanie a strava + doprava v rámci akcie
Nečlen: cena ubytovania je 16 eur/noc, a strava 15 eur sobota a 10 eur nedeľa, doprava v rámci akcie 2x 50 centov


Profil absolventa seminára: Absolvent pozná prácu členov stráže prírody. Vie aké aktivity nepatria do chránených území a čo robiť, ak ich niekto porušuje. Ovláda proces písania projektov, užitočných pre prírodu a miestnu komunitu. 

Na školenie je potrebné prihlásiť sa najneskôr do 3.apríla 2017 (do 24:00) vyplnením záväznej prihlášky.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte organizátora semináru Davida na [email protected], alebo na telefónnom čísle 0911 506 762.


Ako nám bolo na predchádzajúcich seminároch, prečítajte si článku O klenotoch našej prírody vo Varíne a Stromáci vo Vysokých Tatrách.


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory