Týždeň pre vodu 2017 | Strom života

Týždeň pre vodu 2017

Strom života vyhlasuje 7. ročník ekovýchovnej súťaže Týždeň pre vodu. Súťaž je určená pre členov Stromu života do 15 rokov.
Uzávierka súťaže je 31.3.2017.


Súťaž Týždeň pre vodu vyhlasujeme každoročne pri príležitosti Svetového dňa vody (22. marec), ktorý v roku 1992 vyhlásila Organizácia spojených národov (OSN). Každý rok je zameraný na inú tému, tohtoročný nesie názov Odpadová voda.
Tohtoročná téma zdôrazňuje dôležitosť a nenahraditeľnosť vody pre existenciu života na Zemi. Aj keď sa zdá, že voda je ľahko dostupná, nemali by sme ju vnímať ako neobmedzenú surovinu na jedno použite. Práve naopak, vodu by sme mali využívať s rozumom a podľa možnosti recyklovať (opätovne využívať). Pri použití správnych postupov sa dnes dajú z odpadovej vody vyrábať napr. hnojivá pre poľnohospodárstvo a vyčistená voda sa dá opätovne použiť v rôznych odvetviach ľudskej činnosti. Nemali by sme zabúdať, že pitná voda je určená na pitie a nie na splachovanie WC či polievanie záhrady. Na to sa predsa môže využiť aj dažďová voda.

Zadanie súťaže Týždeň pre vodu 2017 na stiahnutie.
Tri najlepšie Kluby získajú od Stromu života vecné ceny. Viaceré Kluby odmeníme aj diplomom uznania.

Podmienky súťaže Týždeň pre vodu 2017:
Vyberte si úroveň náročnosti, ktorá vám vyhovuje. Vo všeobecnosti platí, že úroveň I. je určená pre prvý stupeň a úroveň II. pre druhý stupeň. Čím viac úloh Klub zrealizuje, tým viac bodov môže získať. Oplatí sa preto skúsiť riešiť každú úlohu, aspoň v zjednodušenej podobe. Ak budete úlohy medzi prvou a druhou úrovňou kombinovať, všimnite si bodovanie aktivít. Pri každej úlohe je zároveň napísané, čo je potrebné zaslať na hodnotenie.

Súťažné práce zašlite najneskôr do 31. marca 2017 e-mailom na [email protected] alebo poštou na adresu:
Strom života
Trnavská cesta 7
831 04 Bratislava
Obálku alebo predmet e-mailu označte heslom: „Týždeň pre voduAktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory