Aktívne v Kraľovanoch | Strom života

Aktívne v Kraľovanoch

Ako sa vieme zapojiť do ochrany prírody? Môžeme aj My aktívne prispieť k starostlivosti o klenoty slovenskej prírody? A ako na naše nápady zaobstarať finančné prostriedky a pomoc ďalších ľudí? Odpovede na tieto otázky, a aj na mnohé ďalšie, dostali účastníci workshopu Aktívna ochrana prírody 1., ktorý sa uskutočnil 7.-9.apríla 2017 v Kraľovanoch.


Študentský environmentálny klub zrealizoval v poradí už svoj tretí workshop pre Stromákov. Stalo sa dobrým zvykom, že miestom akcie je niektorý z našich národných parkov. Tento víkend stretnutie prebiehalo medzi národnými parkmi Malá a Veľká Fatra v obci Kraľovany. Piatkový večer ešte patril Medzinárodnej cene vojvodu z Edinburghu: spoločným a individuálnym konzultáciám a plánovaním expedícií, ktoré by boli povýšené aj na projekt “Zelené kopce“.
V sobotu ráno nás naše kroky a vlak zaviedli do susednej obce Stankovany, kde bola cieľom našej výpravy prírodná rezervácia Močiar. Cestou prebehla prednáška o tom, ako funguje Stráž prírody, jej práva a povinnosti, a aké problémy musia strážcovia prírody riešiť v každodennej praxi. Vymenili sme tak prednáškovú miestnosť za aktívny pohyb s témou aktívnej ochrany prírody, a pre lepšie zapamätanie bola  téma rozoberaná na praktických ukážkach z praxe ochranárov. Príjemným prekvapením bol okamih, keď účastníci spontánne začali čistiť od odpadkov cestu našej trasy. Vďaka čomu sme vlak, ktorý nás mal dopraviť na obed, stihli len tak-tak.

sk

Zvyšok soboty boli naše nosy ponorené do témy písania projektov a nadobudnuté vedomosti Stromáci hneď pretavili do vytvárania vlastných projektov. Plný poster nápadov vyselektovali na tie najlepšie a v skupinách s odborným dohľadom, prešli celým procesom tvorby grantových projektov. Pri ich prezentovaní účastníci zabudli aj na čas a naše stromácke skúšobné grantové kolo sme ukončili až neskoro večer.

IMG_0731_edited-1 IMG_0727_edited-1 IMG_0734_edited-1

Slnečná nedeľa patrila návšteve Rojkovskej travertínovej kope a Rojkovskému rašelinisku, ktoré je svárom medzi ochranármi a budovateľmi novej diaľnice, ktorou chcú preťať práve toto jedinečné územie. Hovorili sme si o jeho pôvode a riešili spor “stakeholdrov” tohoto konfliktu. Posledné pohľady exkurzie patrili hraniciam chráneného areálu Rieky Orava, kde sa mútne vody rieky spájajú s Váhom.
Víkend venovaný aktívnemu občianstvu bol ukončený vyhlásením grantového kola pre Stromákov, počas ktorého Strom života podporí kvalitné grantové návrhy na zlepšenie životného prostredia. Tešíte sa na nové prístupy mladých ochranárov? My určite!

IMG_20170409_102907095_HDR (2)


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory