Kufrík mladého ekológa patrí do každej školy | Strom života

Kufrík mladého ekológa patrí do každej školy

Predstavte si obec, ktorá má vyriešené odpadové hospodárstvo, je energeticky sebestačná, v riekach a v studniach má vyhovujúcu vodu, čistý vzduch a v priľahlých chránených územiach rastie a žije množstvo vzácnych rastlín a živočíchov. Miestna komunita má v obci dostatok príležitostí na oddych a rekreáciu, deti priestor na hry a šport, dôchodcovia na rôzne spoločenské aktivity…

Hodnota bioprofilu tejto obce by bola 100 %. Ako je na tom vaša obec? Akú hodnotu bioprofilu by dosiahla?

Pošlite kufrík mladého ekológa škole a motivujte tak deti k zážitkovému outdoorovému vzdelávaniu. Cieľom programu Bioprofily miest a obcí Slovenska je na základne vlastného pozorovania lokálneho prostredia pochopiť zložité vzťahy v prírode a v spoločnosti a následne aktívne rozmýšľať nad nápravnými opatreniami. Pomôcky v kufríku sa dajú využiť aj na hodinách biológie.

Ďakujeme!

Cena jedného kufríka je 30 eur aj s poštovným. Prispieť samozrejme môžete aj nižšou sumou.

Kufrík obsahuje:
31 ilustrovaných kľúčov na určovanie fauny a flóry, úvod k programu Bioprofily miest a obcí Slovenska a bádateľskú lupu. Každý určovací kľúč sa skladá z jednej strany ilustrácií a z druhej strany sú uvedené popisy k ilustráciám, vrátane latinského názvu a pomenovania živočícha alebo rastliny v češtine, angličtine, nemčine a maďarčine.

Zaslaním daru súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. Po úspešnom prijatí daru Vám zašleme informačný email.

Ak máte akékoľvek otázky, píšte na [email protected]


Výzva pre školy

Považujete environmentálnu výchovu za dôležitú vzdelávaciu tému a máte záujem realizovať ju zážitkovým spôsobom vonku – vo vašom lokálnom prostredí? Chcete u detí podporiť záujem o skvalitňovanie prostredia, v ktorom žijú? Nebojíte sa čeliť realite týkajúcej sa stavu životného prostredia vo vašej obci?

Ak ste odpovedali na všetky 3 otázky áno, ste najlepším kandidátom pre kufrík mladého ekológa. Nominujte svoju školu zaslaním jednej fotografie, ktorou chcete presvedčiť verejnosť, že kufrík si nájde toho správneho adresáta (môže ísť o fotografiu z vašich aktivít v rámci environmentálnej výchovy alebo o úplne špeciálnu fotku, ktorú si pre túto kampaň vytvoríte).

Fotografie posielajte na email [email protected], pričom do mailu pripojte nasledovné informácie: Názov školy, adresa školy, meno a priezvisko kontaktnej osoby, email a telefón kontaktnej osoby, krátke zdôvodnenie ako plánujete kufrík využiť.


Odpovedáme na otázky škôl

Aké kľúče sa v kufríku nachádzajú?
1 – lastúrniky a ploskavce, 2 – ryby rýchlych prúdov a čistej vody, 3 – ryby lenivých vôd, 4 – žaby, 5 – mloky, 6 – hmyz nad vodou aj pod vodou, 7 – vodné helikoptéry,  8 – komár piskľavý, 9 – podivuhodné článkonožce, 10 – slimáky, 11 – vodné vtáky, 12 – zdatní rybári a hmyziari, 13 – vtáky žijúce si na vysokej nohe, 14 – dravce, 15 – mravce a pavúkovce, 16 – motýle a chrobáky, 17 – blanokrídlovce, 18 – najčastejšie druhy netopierov využívajúcich podkrovia, 19 – najčastejšie druhy netopierov využívajúcich paneláky, 20 + 21 – stopy cicavcov, 22 – vodné rastliny, 23 – bežné rastliny v okolí riek, 24 + 25 – mokraďové rastliny, 26 +27 – lišajníky, 28 + 29 + 30 – invázne rastliny, 31 – invázne dreviny.

Aké je odporúčané využitie kufríka?
Kufrík obsahuje určovacie kľúče potrebné k monitorovaniu vybraných indikátorov životného prostredia v rámci programu Bioprofily miest a obcí Slovenska. Program je určený pre žiakov druhého stupňa základných škôl alebo prvých ročníkov 8-ročných gymnázií. Celkovo sa bioprofil obce skladá z 35 indikátorov. Ku každému indikátoru je spracovaná e-kniha, ktorá obsahuje teoretickú a praktickú časť – teda návod ako treba indikátor zmerať. Všetky merania sa zaznamenávajú do záznamových kariet, ktoré sú pod každou e-knihou k dispozícii na stiahnutie. Členovia Stromu života majú k dispozícii aj elektronické záznamové karty a okrem toho im prístroje, potrebné k meraniu niektorých indikátorov, zapožičiavame zdarma.

Ak chceme získať kufrík alebo vytvoriť si bioprofil nášho mesta, musíme byť členmi Stromu života?
Nie. Každá e-kniha a záznamová karta sú v elektronickej podobe voľne k dispozícii. Členovia Stromu života majú navyše k dispozícii on-line záznamové karty, môžu si zapožičať prístroje k meraniu niektorých indikátorov zdarma, zúčastňovať sa mesačných súťaží a prihlasovať sa na workshopy pre deti alebo učiteľov. Členské je symbolické – 1,50 € na rok na jedného učiteľa bez ohľadu na počet zapojených detí.

Počet indikátorov je celkom veľký, musíme zmapovať všetky?
Nie. Vyberte si len toľko indikátorov, koľko zvládnete. Odporúčame však vybrať si viac indikátorov z jednej oblasti (napríklad ovzdušie), ako po jednom indikátore z rôznych oblastí. Vypovedacia hodnota výsledného bioprofilu je tak lepšia. Bioprofil svojej obce môžete skladať postupne.

Nie sme škola ani školské zariadenie, máme však záujem o kufrík. Ako ho môžeme získať?
Každý milovník prírody si kufrík mladého ekológa môže objednať v našom webshope. Cena je 28 € plus poštovné.


Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory