Pomôžte nám šíriť osvetu medzi deťmi a mládežou | Strom života

Pomôžte nám šíriť osvetu medzi deťmi a mládežou

Ďakujeme všetkým, ktorí sa v minulom roku rozhodli podporiť činnosť Stromu života 2%-ami z daní. Naša radosť pramení nielen z vašej podpory, ale aj z vedomia, že vieme o ďalšom človeku, ktorému záleží na šírení osvety o ochrane prírody medzi deťmi a mládežou. V roku 2016 sa nám podarilo získať príspevok z podielu zaplatenej dane vo výške 6.077,85 €.


Finančné prostriedky, ktoré ste nám poskytli, boli do posledného centa využité na nasledovné aktivity:

  • 3 skrášľovacie projekty – materská škola v Partizánskom, základná škola v Beňuši a základná škola v Červenici
  • 3 workshopy zamerané na prezentačné a digitálne zručnosti organizované v spolupráci so zoskupením S Hudbou Vesmírnou, na ktorých sa celkovo zúčastnilo 80 detí,
  • celoslovenské stretnutie pre 20 detí prezentujúcich vlastný bádateľský projekt s názvom Envitalent,
  • environkonferencia pre 43 učiteľov základných škôl a pracovníkov s deťmi a mládežou,
  • 4 výchovné koncerty s Thomasom Puskailerom a Martinom Madejom na tému odpady,
  • turistické výlety spojené s čistením okolia pre deti zo základných škôl v Dobšinej a Šumiaci,
  • návšteva remeselnej dielne pre deti z Topoľčian,
  • ceny pre výhercov 13 pravidelných súťaží,
  • aktivity ústredia organizácie – vytvorenie platformy zemepan.sk, workshop na Deň Zeme na námestí v Lučenci, expedícia s mladými ľuďmi v rámci medzinárodného programu DofE, účasť na mládežnickej konferencii Vidieckeho parlamentu.

Budeme radi, ak podporíte našu činnosť aj v roku 2017. Firmy a živnostníci poukazujú 2 % priamo cez svoje daňové priznanie.

Potrebné údaje sú nasledovné:
IČO: 00587010                                                

Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Strom života
Ulica: Trnavská cesta
Číslo: 7
PSČ: 831 04
Obec: Bratislava

Fyzické osoby – zamestnanci potrebujú od zamestnávateľa potvrdenie o zaplatení dane, ktoré sa spolu s tlačivom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ zasiela na príslušný daňový úrad podľa miesta bydliska do 30.4.2017. Tlačivo si môžete stiahnuť z našej webovej stránky alebo vyžiadať od nás (emailom alebo telefonicky).

Ešte raz vám ďakujeme. Bez vašej podpory by sme nemohli rásť a približovať problematiku ochrany prírody čoraz väčšiemu počtu detí na Slovensku.


Ste združení v Klube Stromu života a rozmýšľate nad tým, ako finančne zabezpečiť svoje aktivity? Prečítajte si článok, ako môžete 2% využiť pre svoj Klub.Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory