Vyhodnotenie súťaže Týždeň pre vodu 2017 | Strom života

Vyhodnotenie súťaže Týždeň pre vodu 2017

Týždeň pre vodu sa na našej škole niesol v znamení zážitkových aktivít. Celá škola riešila okrem súťažných úloh aj vlastné aktivity, ktorými imitovali Kolobeh vody v prírode, Kráľovnú vôd, zisťovali skupenstvá vody v prírode, využili vodu na prípravu jablkovej torty, piekli muffinky a pod. – Takto si súťaž spestrili Kyjovčíci z Kyjova.


Do 7. ročníka obľúbenej súťaže Týždeň pre vodu sa zapojilo 23 Klubov Stromu života, ktorých členovia spoločnými silami riešili úlohy v dvoch úrovniach náročnosti. Téma tohto roka mala názov Odpadová voda.

V prvej úrovni náročnosti stromáci riešili kolobeh odpadovej vody, vyskúšali si pokusy s čistením vody, ktoré si môžete vyskúšať aj doma, za pomoci farebných roztokov pozorovali pohyb látok v rastlinách. Princíp mokradí si vysvetlili na pokuse so špongiou a vyrobili si vlastné “vo-xeso”.

Druhá úroveň bola tiež o pokusoch. V prvej úlohe sa stromáci popasovali s dúhou v pohári. V akváriu si vysvetlili princíp existencie morských prúdov a vplyvy roztápania ľadovcov. Zaujímavými spôsobmi spracovali históriu nakladania s odpadovou vodou a zmapovali aj mokrade vo svojom okolí.

V oboch úrovniach už tradične všetky Kluby v rámci úlohy „Vodníci“ vyčistili alebo aj upravili okolie vodného toku, prameňa či studničky v ich blízkom okolí.

Výhercami tohtoročnej súťaže Týždeň pre vodu sú:

1. úroveň náročnosti:
1. miesto Klub Čimhová z Čimhovej
2. miesto Klub Ekoklubáčik z Trenčína
3. miesto Klub Ekomoment z Fričoviec
3. miesto Klub Hríbiky z Palína

2. úroveň náročnosti:
1. miesto Klub Lamačské sovy z Bratislavy
2. miesto Klub Opál z Červenice
3. miesto Klub Rosničky z Palína

Výhercom srdečne blahoželáme!
Niektoré z prác si môžete pozrieť v nasledujúcom videu:


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory