Konal sa seminár pre učiteľov s názvom “Bioprofily” | Strom života

Konal sa seminár pre učiteľov s názvom “Bioprofily”

Bioprofily miest a obcí Slovenska sú zrkadlom kvality ľudského sídla. Hodnotenie svojej obce vykonávajú deti pod vedením svojho vedúceho. Piaty odborný seminár pre pracovníkov s mládežou v rámci programu Bioprofilov, sa konal 8. – 9. mája v Zlatých Moravciach a v Topoľčiankach. Zameral sa na problematiku života vybraných živočíchov v Tríbečskom pohorí.


Účastníci seminára, počas dvoch dní absolvovali pestrý a bohatý program. Prvý deň patril Mgr. Adriane Kováčovej, ktorá účastníkov sprevádzala pri vytváraní itineráru a plánovaní trasy po lokalitách bohatých na prírodné a kultúrne dedičstvo Slovenska. Ďalšími bodmi programu boli exkurzia do Zubrej obory a Topoľčianskej jazdiarne a aktívne učenie s arboristom, počas ktorého sa odvážlivci dostali aj do koruny starého platana. Večerné aktivity obohatilo nočné mapovanie netopierov a zážitková aktivita zameraná na vyhynuté druhy živočíchov. V priebehu prvého dňa sa účastníci zahrali aj na deti a absolvovali ukážkovú hodinu na tému „Endemity a relikty“.               

Druhý deň bol zameraný na problematiku dravcov, ich záchrany a ochrany a hlavne rozboru ich vývržkov. Mgr. Tomáš Veselovský účastníkom seminára vysvetlil postup rozboru vývržkov, vďaka čomu dokázali účastníci určiť nielen druh dravca, ale aj živočíchov, ktoré sa stali ich potravou. Počas tohto seminára mali učitelia možnosť oboznámiť sa aj so životom včiel a ich životným prostredím.

Seminár sa ukončil odovzdaním darčeka –  kufríka s ilustrovanými určovacími kľúčmi na témy: invázne rastliny – byliny, invázne rastliny – dreviny, hmyz v okolí vodných tokov, vodný hmyz, pobrežné a vodné byliny, mäkkýše a ploskavce, obojživeľníky, ryby, vtáky, stopy cicavcov, netopiere, lišajníky. Veríme, že seminár a naše pomôcky pomôžu absolventom pri zatraktívnení environmentálnej výchovy na ich škole.


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a v rámci projektu podporeného z dotácie Deutsche Bundesstiftung Umwelt.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory