Týždeň pre Zem 2017 – vyhodnotenie súťaže | Strom života

Týždeň pre Zem 2017 – vyhodnotenie súťaže

Organizácia spojených národov vyhlásila rok 2017 za Medzinárodný rok trvalo udržateľného turizmu. Takýto turizmus sa snaží minimalizovať svoje negatívne dopady na životné prostredie, miestnu komunitu a biosféru; využíva lokálne prírodné, materiálne a ľudské zdroje, pričom dbá na kultúrnu identitu a zachovanie lokálnej biologickej rozmanitosti.


Týždeň pre Zem je jednou z pravidelných ekovýchovných súťaží pre deti. Kluby si mohli vybrať úlohy z dvoch úrovní náročnosti. Do súťaže sa zapojilo 10 Klubov, ktoré nám zaslali množstvo zaujímavých materiálov. Víťazi, ktorým srdečne gratulujeme, získavajú od nás atraktívne ceny. Za naozaj veľkú snahu zasielame všetkým Klubom diplomy, ktoré špeciálne pre túto súťaž nakreslila Katka Slaninková.

Úlohy 1. úrovne náročnosti
Príďte k nám – príprava pozvánky na prilákanie turistov
Čo nám tu chýba? – návrh atrakcie na prilákanie turistov
Tu sme boli – vytvorenie mapky navštívených miest
Pre vás – príprava zaujímavých turistických suvenírov
Spolu pre Zem – aktivity zamerané na zveľadenie svojho lokálneho prostredia.

Vyhodnotenie:
1. miesto                Klub Ekomoment z Fričoviec
2. miesto                Klub Čimhová z Čimhovej
3. miesto                Klub Kyjovčík z Kyjova

 

Úlohy 2. úrovne náročnosti
Vieme prilákať turistov? – zistenie akým spôsobom sa obec prezentuje z hľadiska cestovného ruchu
Príďte k nám – príprava zaujímavej pozvánky na prilákanie turistov
Postaráme sa o vás – príprava turistického itineráru
Staň sa pánom svojho sveta – opis vysnívanej obce s plánom rozvoja turizmu
Spolu pre Zem –aktivity zamerané na zveľadenie svojho lokálneho prostredia.

Vyhodnotenie:
1. miesto                 Klub Sadeničky z Bratislavy
2. miesto                 Klub Horehronček zo Šumiaca

 


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory