Workshop: Poklady prírody – Národné parky Slovenska | Strom života

Workshop: Poklady prírody – Národné parky Slovenska

Poznáš tatranské ostré štíty? Vieš aké slovenské rieky pramenia v Nízkych Tatrách? Kde na Slovensku žije najväčšia kolónia netopierov a kde nájdeme polodivoké kone? Žijú vo voľnej prírode u nás zubry? Ak sa chceš dozvedieť zaujímavosti o našich národných parkoch, prídi na workshop Stromu života.


Okrem odpovedí na všakovaké otázky, ťa čaká aj pozorovanie hviezd, overíš si aj svoje logické myslenie a možno objavíš v sebe aj ukrytú tvorivosť umelca.

Workshop sa uskutoční v Trenčianskych Tepliciach, 5. – 6. júna 2017, v priestoroch Domova speváckeho zboru slovenských učiteľov a je určený pre členov združených v Kluboch Stromu života vo veku 11 až 15 rokov v doprovode učiteľa, prípadne rodiča.

Na workshop si treba priniesť:
• občiansky preukaz / preukaz poistenca,
• písacie potreby,
• vhodnú turistickú obuv a oblečenie (časť workshopu bude prebiehať vonku)
• baterku,
• a svoju obľúbenú hračku alebo maskota,
• prezuvky.

Predpokladaný začiatok workshopu je o 10.00 hod. a ukončenie na druhý deň o 14.00 hod. Začiatok a koniec workshopu mierne prispôsobíme plánovaným príchodom a odchodom účastníkov.

Ako sa prihlásiť:
Prihlásiť sa môžete na základe vyplnenia nasledovného formulára:
Prihlasovanie bolo zastavené z dôvodu naplnenia kapacity workshopu.

Doplňujúce informácie:
Náklady spojené s ubytovaním, stravou a cestovaním plne hradí Strom života. Po absolvovaní semináru vystavíme každému účastníkovi potvrdenie o účasti. Bližšie pokyny pre účastníkov zašleme prihláseným záujemcom.

V prípade otázok nás kontaktujte na [email protected] alebo telefonicky: 0908109168.

Poučenie:
Z workshopu bude vyhotovený foto- a video-záznam. Účastník workshopu svojou účasťou súhlasí s tým, že Strom života môže tento záznam použiť podľa potrieb organizácie Strom života a to za účelom motivácie iných detí a škôl, aby sa zapojili do činnosti organizácie Strom života.


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory