Netopiere v dobrých rukách | Strom života

Netopiere v dobrých rukách

Už ste čítali júnové číslo časopisu Quark? Určite by ste mali. Jeden z množstva zaujímavých článkov je aj od stromáčky Kristiány z Bardejova, ktorá sa so svojím výskumom “Vplyv množstva potravy na hmotnosť umelodokrmovaných netopierov po hibernácii” zapojila do našej súťaže Výskumník.


Záchrana netopierov
V januári 2017 sa podarilo ochranárom zachrániť pre umrznutím približne 400 netopierov druhu raniak hrdzavý, ktoré sa ukrývali pod reklamnou plachtou na paneláku vo Svidníku. Slabá izolácia by spôsobila uhynutie celej kolónie, ale to sa nestalo. Všetky boli ochranármi pozbierané a v prepravných boxoch zazimované vo vhodných priestoroch so stálou teplotou okolo 12°C. Asi 300 netopierov v polovici marca bez väčších problémov odletelo, ale zvyšné bolo treba dokŕmiť. A tu práve nastal priestor pre to, aby som sa aj ja podieľala na záchrane týchto netopierov. V popoludňajších hodinách som sa s približne 20 dobrovoľníkmi pod vedením odborných lektorov zúčastnila dokrmovania netopierov.

Šanca na výskum
Keďže doposiaľ nebolo skúmané ako priberajú netopiere po zimnom spánku, rozhodli sme sa, po konzultácii a pod odborným dohľadom, túto vec preskúmať. Do porovnania sme vybrali 4 netopiere, ktoré sme označili farebnou bodkou na hlave a chvoste (červený, modrý, biely a bezfarebný). Každý deň pred kŕmením sme každého netopiera vážili na digitálnej váhe s presnosťou na 0,01g.

Ktorý najviac pribral?
Všetky netopiere dostávali iné dávky krmiva, modrý dostával maximum potravy (koľko červíkov (zoofobasy) vládal na jedno kŕmenie zožrať), červený dostával denne 6 červíkov, biely a bezfarebný dostávali rovnako po 3 červíky. Biely a bezfarebný mali na začiatku rôznu hmotnosť a boli rôzne aktívne, biely bol v lepšej kondícii ako bezfarebný. Hmotnosť bezfarebného netopiera sa po 8 dňoch nezmenila (z 22,90g na 22,98g (0,3%)), zatiaľ čo biely pri rovnakej dávke krmiva pribral z 24,58g na 28,23g čo predstavuje nárast o 15%. Modrý netopier, ktorý mal od začiatku sledovania neobmedzené množstvo krmiva (v priemere 9 červíkov denne), mal aj najvyšší nárast hmotnosti, z 22,01g na 29,2g (+32%). Červený, ktorý dostával priemernú dávku krmiva, pribral z 21,81g na 28,05g (23%). 
V dokrmovaní sme pokračovali ešte ďalšie 4 dni, aby všetky netopiere boli vo výbornej kondícii pred vypustením, a v tieto dni dostávali rovnako vysoké dávky krmiva (po cca 10 červíkov denne), čo sa prejavilo takmer rovnakými prírastkami na hmotnosti (o 12-14%).

Čo sme teda zistili?
Z uvedených výsledkov na záver konštatujeme, že na priberanie u netopierov po zimnom spánku má značný vplyv množstvo potravy, ale aj počiatočná kondícia. Porovnaním dvoch netopierov v rôznej kondícii (rôzna hmotnosť a aktivita) pri rovnakej dávke krmiva došlo po 8 dňoch dokrmovania k rôznym nárastom hmotnosti. Netopier v lepšej kondícii rýchlejšie zvyšuje hmotnosť ako netopier, ktorý má po zimnom spánku nižšiu hmotnosť. Toto tvrdenie potvrdzuje aj fakt, že po kŕmení všetkých netopierov v dobrej kondícii rovnakými dávkami je aj prírastok hmotnosti takmer rovnaký.

Prínos celej práce pre mňa bol jednak vo vedomí, že pomáhame dobrej veci, a to zachrániť netopierí život, a na druhej strane to bol veľmi silný zážitok sledovať netopiera pri konzumácii múčneho červa. Zuby mu pracujú ako kosačka a to mľaskanie, praskanie a cvrlikanie je tiež zážitok sám o sebe.
Ďakujem rodičom a Ing. Martinovi Ceľuchovi, PhD. zo Spoločnosti na ochranu netopierov za pomoc pri riešení tejto vedeckej úlohy ako aj za možnosť takéhoto zážitku.

Kristiána Sarah Klebanová, 5.ročník, Klub Veselé polienka, Bardejov

Zmienka o článku je aj na titulke časopisu

Dokrmovanie netopierov dobrovoľníkmi

Každovečerná hodinka pri dokrmovaní

Váženie pred kŕmením

Modrému chutilo najviac

Kristiána s Martinom Ceľuchom

Vypustenie do búdky. Šťastný let, kamarát.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory