Tretie stretnutie Envitalentov | Strom života

Tretie stretnutie Envitalentov

Stalo sa už zvykom, že v máji sa koná celoslovenské stretnutie Envitalentov. Ide o podujatie, na ktorom šikovní stromáci prezentujú svoje výskumné projekty zamerané na spoznávanie prírody. Dvojdňové stretnutie sa tentoraz uskutočnilo v príjemnom prostredí Demänovskej Doliny.


Tretí ročník priniesol zatiaľ najväčší počet prác. Z pôvodne 23 prihlásených sa tu prezentovalo 19 projektov. Niektorí výskumníci tento rok zistili, že výskum môže negatívne ovplyvniť počasie, ale aj vlastná nešikovnosť. Napriek tomu prítomní stromáci ukázali, že bádanie v prírode môže byť aj zábavné a poučné. Nájsť odvahu postaviť sa pred plnú sálu a prezentovať svoju prácu nie je vždy jednoduché, ale mnohé deti pôsobili dojmom skúsených a nebojácnych vedcov. I tento rok sa ich záujem dotkol všetkých oblastí prírody: nechýbali rôzne zvieratá, rastliny, voda, pôda či odpady. Program bol naplánovaný tak, aby si deti popri prezentovaní aj oddýchli a zabavili sa. Vďaka príjemnému počasiu jednotlivé hry prebiehali v prírode a večer boli v akcii ultrazvukový detektor Batscanner  a aplikácia BatLib, vďaka ktorým mohli deti počuť a rozlíšiť netopiere lietajúce okolo nás. Na druhý deň nás čakala nenáročná turistika, aby sme spoznali aspoň kúsok okolia. Naše kroky viedli na drevenú rozhľadňu Ostredok, z ktorej sme sa mohli v slnečnom počasí pokochať pohľadom na vrcholy Nízkych Tatier. Ako na dlani sme mali Bóru, Poľanu, Dereše, Chopok, Ďumbier i Krakovou hoľu. Odtiaľ to bolo už len kúsok na samotný vrch Ostredok. Symbolický cintorín obetiam Nízkych Tatier nám pripomenul, že hory sú nielen krásne, ale môžu byť aj nebezpečné, a preto v nich treba byť opatrný za každého počasia.

A či sa súťaž a samotné stretnutie páčilo aj jeho účastníkom odhalí nasledujúce video:

V ďalšom školskom roku budú súťaže Envitalent a Výskumník pokračovať už štvrtým ročníkom, a my veríme, že sa potvrdí stúpajúca úroveň projektov a rastúci záujem detí, ktoré ukážu, že majú veľmi dobré vedomosti o prírode, sú pozorné pri plnení rôznych úloh a neboja sa skúmať svet okolo seba.


  Aktivita  je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“,  ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.   

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory