Workshop Národné parky Slovenska | Strom života

Workshop Národné parky Slovenska

Predstavte si, že máte pred sebou obrázok kamarátov, ktorí sa vybrali na výlet do národného parku. Nasleduje otázka: „Aké pravidlá pobytu v národnom parku kamaráti porušili? Viete uviesť aspoň 3?“ Toto je príklad aktivity, ktorú stromáci absolvovali na workshope o Národných parkoch Slovenska.


V úvode workshopu, ktorý sa konal 5.- 6.6. v Trenčianskych Tepliciach, sme si povedali zopár slov o histórii vzniku národných parkoch a o stupňoch ochrany. Následne sme sa vybrali navštíviť jednotlivé národné parky. Najbližšie sa od Trenčianskych Teplíc nachádza Malá Fatra, v ktorej sme pomocou buzoly hľadali Jánošikove poklady. Odtiaľ sme prebehli do Veľkej Fatry, kde sme určovali živočíchov na základe ich stôp. V Nízkych Tatrách sme formou divadla odprezentovali legendy viažuce sa k tomu pohoriu. Vo Vysokých Tatrách sme na slepej mape určovali najvyššie vrcholy a riešili logické hádanky o tatranských plesách. Na Muránskej planine sme si pripomenuli problémy, ktorým národné parky čelia, pričom špeciálne sme sa venovali  problematike kyslých dažďov. V Pieninách sme pozorovali motýle, v Poloninách nočnú oblohu, v Slovenskom raji liečivé bylinky a v Slovenskom krase sme navštívili tajné skrýše netopierov.

Cesta to bola naozaj náročná. Ale s úsmevom na perách sme ju zvládli. Veríme, že po absolvovaní workshopu sa budú jeho účastníci k prírode správať ohľaduplne a s rešpektom a to dokonca aj vtedy, keď sa nikto nepozerá.


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory