Kremnický super workshop 2017 | Strom života

Kremnický super workshop 2017

Objav povestných (super) hrdinov a obludy pomocou remesiel starých majstrov v Kremnici. Čaká ťa zlatníctvo, práca s hlinou, meďou, drevom, kreslenie s komiksovým výtvarníkom a bádanie v Kremnických vrchoch.


Workshop sa uskutoční v Kremnici, 13. – 14. októbra 2017, v priestoroch školy úžitkového výtvarníctva. Workshop je určený pre členov združených v Kluboch Stromu života vo veku 11 až 15 rokov v sprievode učiteľa, prípadne rodiča. Predpokladaný začiatok workshopu je o 10.00 hod. a ukončenie na druhý deň o 14.00 hod. Začiatok a koniec workshopu mierne prispôsobíme plánovaným príchodom a odchodom účastníkov.

Cieľom je obohatiť si kreativitu, naučiť sa základy starým výtvarným remeslám s využitím materiálu z lesa a rozšírenie fantázie. Vďaka workshopu sa naučíš vytvoriť jednoduchý šperk, drevenú hračku, spoznáš kováčsku dielňu, okúsiš modelovanie s hlinou, nakreslíš povestných kremnických (super) hrdinov a objavíš skryté príbehy v malebnom čarovnom mestečku. Po absolvovaní workshopu si zo sebou odnesieš bohaté zlaté skúsenosti, vlastný šperk, vlastnú hračku, obrázok a možno aj povestnú kremnickú obludu.

Na workshop si treba priniesť:

  • občiansky preukaz / preukaz poistenca,
  • písacie potreby,
  • vhodnú turistickú obuv a oblečenie (časť workshopu bude prebiehať vonku)
  • vhodnú pracovnú obuv a oblečenie (časť workshopu bude prebiehať v dielňach, preto treba mať oblečenie, ktoré je možné zašpiniť),
  • hygienické vrecúško s uterákom a mydlom, ktoré si deti zoberú do dielní,   
  • prezuvky.

Ako sa prihlásiť:
Prihlasovanie na kurz bolo zastavené z dôvodu naplnenia kapacity.

Doplňujúce informácie:
Náklady spojené s ubytovaním, stravou a cestovaním plne hradí Strom života. Po absolvovaní semináru vystavíme každému účastníkovi potvrdenie o účasti. Bližšie pokyny pre účastníkov zašleme prihláseným záujemcom.

V prípade otázok nás kontaktujte na [email protected] alebo telefonicky: 0908109168.

Poučenie:
Z workshopu bude vyhotovený foto a video-záznam. Účastník workshopu svojou účasťou súhlasí s tým, že Strom života môže tento záznam použiť podľa potrieb organizácie Strom života a to za účelom motivácie iných detí a škôl, aby sa zapojili do činnosti organizácie Strom života.


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory